.

.

.

MI VOLIMO IZAZOVE!

SA NAMA ĆETE POMERITI

SVOJE GRANICE I CILJEVE.

OSU!

.

.

adresa : Beograd, SC Vračar, Sjenička 1 kontakt telefon : 064 / 319 78 79

mail adresa :
karatecrvenizmaj@gmail.com termini treninga : ponedeljak, sreda, petak od 21,30

operativni trener kjokušinkaia

Velimir Velja Matijević

PRIJATELJ KLUBA TRANSFER ELEKTRONIK

Nehruova 51, 11077 Beograd, tel. + 381 11 318 40 46, delatnost : knjigovodstvo i računovodstvoчетвртак, 04. април 2013.

SAIFA


- Yoi dachi
- Musubi dachi / Mokuso
- Otvori oči i izgovori glasno naziv kate.
- Heiko dachi / IBUKI
- Pogled u levo. Usporeno : Iskorak desnom nogom napred u desno pod uglom od 45°, primaknemo levo stopalo do desnog – Heisoku dachi. Simultano desnu ruku sa stisnutom pesnicom ispružimo ispred tela, Dlan otvorene leve šake prislonimo na čelo desne pesnice (vrhovi prstiju usmereni u desno). U tom položaju usporeno desnu pesnicu povučemo na poziciju iznad desnog kuka. Pokreti rukama i zauzimanje stava završe se istovremeno. Linija ramena je pod uglom od 90° u odnosu na liniju ramena u početnom stavu.
- U mestu pogled u desno – Migi Yoko Hiji uchi, desni lakat je u liniji sa ramenima, vrhovi prstiju prislonjene leve otvorene šake na čelo desne pesnice sada su usmereni prema gore.
- Levo stopalo pomerimo u levo – Kiba dachi Migi Yoko Uraken Ganmen uchi, leva otvorena šaka se povuče do sredine tela malo iznad pojasa u istoj poziciji (dlan gleda u desno, vrhovi prstiju usmereni prema gore).
- Levom nogom iskoračimo napred (u pravcu pogleda) u levo pod uglom od 45°. Usporeno : Primaknemo desno stopalo do levog – Heisoku dachi. Okrenuli smo se za 180°, Pogled je usmeren pravo ispred nas. Simultano levu ruku sa stisnutom pesnicom ispružimo ispred tela, dlan otvorene desne šake prislonimo na čelo leve pesnice (vrhovi prstiju usmereni u levo). U tom položaju usporeno levu pesnicu povučemo na poziciju iznad levog kuka. Pokreti rukama i zauzimanje stava završe se istovremeno.
- U mestu pogled u levo – Hidari Yoko Hiji uchi, levi lakat je u liniji sa ramenima, vrhovi prstiju prislonjene desne otvorene šake na čelo leve pesnice sada su usmereni prema gore.
- Desno stopalo pomerimo u levo – Kiba dachi Hidari Yoko Uraken Ganmen uchi, desna otvorena šaka se povuče do sredine tela malo iznad pojasa u istoj poziciji (dlan gleda u levo, vrhovi prstiju usmereni prema gore)
- Usporeno : desnom nogom iskorak napred (u pravcu pogleda) u desno pod uglom od 45°. Primaknemo levo stopalo do desnog – Heisoku dachi. Okrenuli smo se za 180°. Pogled je usmeren pravo ispred nas. Simultano desnu ruku sa stisnutom pesnicom ispružimo ispred tela, dlan otvorene leve šake prislonimo na čelo desne pesnice (vrhovi prstiju usmereni u desno). U tom položaju usporeno desnu pesnicu povučemo na poziciju iznad desnog kuka. Pokreti rukama i zauzimanje stava završe se istovremeno.
- U mestu pogled u desno – Migi Yoko Hiji uchi, desni lakat je u liniji sa ramenima, vrhovi prstiju prislonjene leve otvorene šake na čelo desne pesnice sada su usmereni prema gore.
- Levo stopalo pomerimo u levo – Kiba dachi Migi Yoko Uraken Ganmen uchi, leva otvorena šaka se povuče do sredine tela malo iznad pojasa u istoj poziciji (dlan gleda u desno, vrhovi prstiju usmereni prema gore)
- Pogled preko desnog ramena. Usporenim pokretima : Levom nogom iskorak u levo u odnosu na početni stav u kati, na liniju desnog stopala udaljenu od njega za dve širine ramena. Desno stopalo primaknemo – Migi Neko ashi dachi / Hidari Uchi uke & Migi Shuto Gedan barai. Tokom izvođenja pokreta pogled je usmeren u desno da bi se u završnici brzo usmerio prema napred.
- U mestu Migi Chudan Mae geri, ruke ostanu u poziciji blokova.
- Nogu iz udarca spustimo u desno na razdaljini od dve širine ramena. Usporenim pokretima :  Primaknemo levu nogu – Hidari Neko ashi dachi / Migi Uchi uke & Hidari Shuto Gedan barai. Tokom izvođenja pokreta pogled je usmeren u levo da bi se u završnici brzo usmerio prema napred.
- U mestu Hidari Chudan Mae geri, ruke ostanu u poziciji blokova.
- Nogu iz udarca spustimo kao zadnju satava Migi Zenkutsu dachi / Morote Jodan Haito uchi (visina vrata).
- U mestu ruke vratimo pesnicama na poziciju iznad kukova i izvedemo Jodan Morote Seiken tsuki.
- U mestu kružnim pokretom u visini pojasa dnom desne pesnice - tettsui udarimo u otvoreni dlan leve šake čiji su prsti usmereni prema napred.
- Pogled preko levog ramena u nazad, desnu nogu pomerimo u istoj liniji u levo za dve širine ramena i okrenemo se za 180° - Hidari Zenkutsu dachi / Jodan Morote Haito uchi (visina vrata).
- U mestu ruke vratimo pesnicama na poziciju iznad kukova i izvedemo Jodan Morote Seiken tsuki
- U mestu kružnim pokretom u visini pojasa dnom leve pesnice - tettsui udarimo u otvoreni dlan desne šake čiji su prsti usmereni prema napred.
- Pogled preko desnog ramena u nazad, okrenemo se za 180° tako što za vreme okreta desno koleno visoko podignemo, levom rukom uradimo Hidari Chudan Shotei uke, a desnu podignemo u priprermi za udarac. Desnu nogu spustimo – Migi Sanchin dachi / Migi Oroshi Tettsui ganmen uchi KIAI (levna pesnica na poziciji iznad kuka).
- U mestu promena stava – Migi Neko ashi dachi / Migi Jodan Kake uke.
- U mestu Hidari Shita tsuki (desna pesnica na poziciji iznad kuka).
- Pogled preko levog ramena u nazad, okrenemo se za 180° tako što za vreme okreta levo koleno visoko podignemo, desnom rukom uradimo Migi Chudan Shotei uke, a levu podignemo u priprermi za udarac. Levu nogu spustimo – Hidari Sanchin dachi / Hidari Oroshi Tettsui ganmen uchi KIAI (Desna pesnica na poziciji iznad kuka)
- U mestu promena stava – Hidari Neko ashi dachi / Hidari Jodan Kake uke.
- U mestu Migi Shita tsuki (desna pesnica na poziciji iznad kuka).
- Iskorak desnom nogom napred – Migi Zenkutsu dachi / Hidari Chudan Gyaku tsuki.
- Iskorak levom nogom napred u desno. Usporeno : Prebacimo težinu na levu nogu i okrenemo se za 180° tako što privučemo desno stopalo i zauzmemo Migi Neko ashi dachi. Tokom okreta protivnika desnom rukom privučemo u visini vrata otvorenom šakom čiji dlan gleda prema podu. Istovremeno izvedemo Hidari Chudan Yonhon nukite (dlan prema gore).
- U mestu Mae Shuto mawashi uke IBUKI.
- Desna noga do leve - Musubi dachi / Mokuso.
- Yoi dachi


kanji preuzet sa  :

Нема коментара:

Постави коментар