.

.

.

MI VOLIMO IZAZOVE!

SA NAMA ĆETE POMERITI

SVOJE GRANICE I CILJEVE.

OSU!

.

.

adresa : Beograd, SC Vračar, Sjenička 1 kontakt telefon : 064 / 319 78 79

mail adresa :
karatecrvenizmaj@gmail.com termini treninga : ponedeljak, sreda, petak od 21,30

operativni trener kjokušinkaia

Velimir Velja Matijević

PRIJATELJ KLUBA TRANSFER ELEKTRONIK

Nehruova 51, 11077 Beograd, tel. + 381 11 318 40 46, delatnost : knjigovodstvo i računovodstvoнедеља, 27. новембар 2011.

DACHI – STAV ILI POLOŽAJ TELA


   Izvođenje bilo koje tehnike bez prethodno zauzetog stava je nemoguće. Oni su u karateu strogo formalno određeni i kanonizovani. Pojedinačno svaki od njih je savršeno energetski izbalansiran. Prvobitni su nastali  po uzoru na prirodne stavove. Neki  od danas poznatih stavova stari su koliko i sam karate. Naj stariji su Indijskog i Kineskog porekla. Proizvod su vekovne težnje praktikanata karatea da pronađu naj pogodniji položaj tela kako bi izvedena tehnika bila što efikasnija. U periodu razvoja veštine na ostrvu Okinava, stavovi doživljavaju uticaj duhovne ideje karatea. Kasnije prelaskom karatea na tlo Japana dolazi do modifikovanja nekih okinavljanskih stavova u težnji da se prilagode novim potrebama. Tehnički, dachi predstavlja početak izvođenja  tehnike. Ima neogranićene mogućnosti što odgovara neogranićenosti karate puta. Ako su stopala rastavljena u pravilnom odnosu prema centru težine, tehnika je snažnija. Neki stavovi zahtevaju izuzetan napor volje i veliku koncentraciju. Duže zadržavanje u njima se koristi i za vežbe meditacije.
   Značaj stavova je višestruk za efikasno izvođenje tehnika odbrane i napada. Njihov zadatak je da obezbede stabilnost, pokretljivost i ispoljavanje maksimalne sile koju sinhrono proizvodi veći broj mišića. Pojedinačni izgled svakog stava je specifičan i definisan sledećim zajedničkim elementima  :

- Položajem stopala gde je važan njihov međusobni razmak po dužini i širini, ugao njihovih uzdužnih osa u odnosu na liniju kretanja, kao i površina tabana koja ostvaruje kontakt sa podlogom (u nekim stavovima to je samo prednji deo stopala dok je u nekima jedno stopalo podignuto od poda).
- Ugao koji zauzimaju kolena i pravac njihove usmerenosti.
- Raspored težine u odnosu na opterećenje stopala težinom tela.
- Položaj kukova, gornjeg dela tela i ramena. U odnosu na liniju kretanja oni mogu biti pod uglom od 90°, oštrim uglom ili uglom od  0°. U tom smislu će se nalaziti u frontalnom, kosom ili bočnom položaju.

   Visinu stava određuje rastojanje između površine na kojoj se stoji i centra tela koje se nalazi u predelu donjeg stomaka. U direktnoj je zavisnosti od povijenosti u kolenima i razmaku između stopala. Prirodni stavovi kod kojih su kolena samo blago savijena, a stopala nisu razmaknutija od širine kukova, spadaju u visoke stavove. Iz razloga što je težište kod njih na većoj visini, stabilnost je manja ali je pokretljivost veća. Treba napomenuti da što je stav višlji, domet tehnike koja se izvodi je manji. Suprotno visokim stavovima, stavovi gde je težište nisko su stabilniji. Tehnike izvedene iz niskog stava su većeg dometa i snažnije ali je pokretljivost umanjena.
   Naj jednostavniji stavovi su oni nastali iz prirodnog stava. Kod njih je položaj tela definisan uglavnom samo položajem stopala. Jednosatavni su za izvođenje jer ne iziskuju predhodnu pripremu. Najviše se koriste u ceremonijalnom delu treninga ili kao polazni stavovi u primeni tehnike. To su : Shizentai dachi, Heisoku dachi, Musubi dachi, Hachiji dachi, Heiko dachi, Uchi hachiji dachi, Moro ashi dachi.
   Ostale stavove možemo svrstati u grupe prema sledećim kriterijumima. Prvi je projekcija težišta u odnosu na položaj stopala. Tako imamo prednje, zadnje i centralne stavove. Drugi kriterijum je zasnovan na položaju kolena (jednog ili oba) kojim se mišićne sile nogu usmeravaju prema unutra ili prema spolja kako bi se obezbedila stabilnost stava. Tako dolazimo do dve grupe stavova od kojih je prva zatvoreni, a druga otvoreni stavovi. Prema ovome svi stavovi po svojim osobenostima spadaju u dve grupe. Evo na primeru kako to izgleda sa najčešće praktikovanim stavovima :

Zenkutsu dachi – prednji, otvoren
Kokutsu dachi – zadnji, otvoren
Kiba dachi – centralni, otvoren
Neko ashi dachi – zadnji, zatvoren
Sanchin dachi – centralni, zatvoren
Shiko dachi – centralni, otvoren
Kake dachi – prednji, zatvoren

   Ispravno izvedena tehnika, odbrane ili napada, u mestu ili kretanju, direktno zavisi od kvaliteta stava. Odsustvo ravnoteže i stabilnosti umanjuje njen efekat. U karateu je položaj za izvođenje tehnike uglavnom povezan sa položajem nogu i kukova. Izvesti je snažno, brzo, precizno, ispravno i bez napora, tečno, moguče je samo ako postoji snažan temelj, stabilna osnova u pravilno zauzetom stavu. Zato stav mora biti jasno određen, čvrst i stabilan, mora odgovarati tehnici koja se izvodi. Međutim, treba voditi računa da se takav stav zauzme samo delić vremena pre same tehnike napada ili odbrane. Dugo zadržavanje u čvrstom, stabilnom stavu sa nisko spuštenim težištem, smanjuje elastičnost i sposobnost pokretljivosti.
   Važno je shvatiti da stav mora da obezbedi dovoljnu čvrstinu tela čiji je zadatak da izdrži šok izazvan izvođenjem tehnike. Bez obzira na to koliko snage unesemo u naš udarac ili blok, ta će se snaga jednostavno izgubiti ako su nam temelji slabi. Zauzimanje ispravnog položaja omogučava postizanje balansa između gornjeg i donjeg dela tela što dovodi u harmoniju uzajamno angažovanje mišića uz minimalan gubitak energije.
   Održavanje položaja obezbeđuje kontrakcija određenih grupa mišića karakteristična za određeni stav. Vrlo je važno da ostali mišići ne budu angažovani. Nepravilna forma vodi ka angažovanju ne potrebnih mišića što dovodi do smanjenja brzine i snage pokreta, kao i umanjenja kontrole.
   Za početnike stavovi zahtevaju veliku usmerenost pažnje na njihovo izvođenje što dovodi do smanjenja pažnje na samu tehniku koja se iz njih izvodi. Iz tog razloga neophodan je period obuke u kome će se stavovi vežbati samostalno kako bi se zauzimali i u njima kretali prirodno, bez napora i razmišljanja.
   Tehnike kretanja koristimo kako bi menjali mesto našeg tela u prostoru. Najčešće kretanje se izvodi iskorakom ili pomeranjem stava napred – nazad, odnosno pod uglom na jednu od strana. Pomeranje težišta tela, pri promeni stava, je pravolinijsko i ne izaziva promenu u visini sledećeg stava, bilo da je isti ili neki drugi. Zauzimanje nižeg težišta tela i veće površine oslonca, obezbđuje veću sigurnost ravnoteže - stabilnost stava. Pri tome se mora voditi računa da kretanje mora biti ne smetano, brzo i lako. Izvodi se spontano kako ne bi odvlačilo pažnju i ometalo koncentraciju.
   Stav je osnova koja mora obezbediti da svi delovi tela ne smetano rade, a da njihovi zajednički pokreti deluju harmonično kao jedna celina. Samo tada će se stvoriti uslovi za ispoljavanje maksimalnih mišićnih sila. Kroz mnogobrojna ponavljanja postiže se ne napornost izvođenja, a da bi se napravio dobar izbor moraju se svi znati dobro izvoditi. Poznavajući njihove dobre karakteristike lako će mo napraviti pravi izbor prema određenoj situaciji. Izvođenje stavova nije samo po sebi cilj, već tehnika koja se radi iz njih. Dakle izbor stava određuje tehnika koju imamo nameru da izvedemo iz njega. 
   Svi stavovi se mogu izvoditi i u borbenoj – kumite varijanti. Oni nemaju strogo određenu formu već su odraz individualnih sposobnosti pojedinaca. Zajednička karakteristika im je visoko podignuto težište. Zavise od nivoa poznavanja i vladanja tehnike, taktičkih sposobnosti vođenja borbe, kao i od  psiho-fizičkih sposobnosti. Prema ideji borbe ili prema trenutnoj situaciji možemo ih podeliti na defanzivne i ofanzivne. Po pravilu u prve spadaju oni iz grupe zadnjih, a u druge iz grupe prednjih stavova.
   Stav koji se koristi u Kyokushin borbi je Kumite dachi. On najviše odgovara zahtevima kontaktne borbe. Stabilan je i omogučava pokretljivost u svim pravcima. Iz njega se lako i brzo može preči u neki drugi stav prilikom odgovora na napad ili brzo iskoristiti protivnikova greška sopstvenim napadom. Kumite dachi zahteva karakterističan položaj ruku. Najbolji položaj ruku tokom borbe je onaj koji omogučava dobru zažtitu i istovremeno trenutnu mogučnost napada.Kyokushin Dachi waza – Skup stavova koji se primenjuju u Kyokushinu
(redom kojim su prikazani na video klipu)


Shizentai dachi – Prirodni stav


Heisoku dachi – Stav skupljenih stopala


Musubi dachi – Stav spojenih peta


Heiko dachi / Yoi dachi – Stav paralelnih stopala


Soto hachiji dachi – Pete su paralelne, a stopala usmerena ka spolja


Uchi hachiji dachi – Pete su paralelne, a stopala usmerena ka unutra


Sanchin dachi – Stav peščanog sata


Moro ashi dachi – Jedno stopalo pomereno napred iz stava paralelnih stopala


Kokutsu dachi – Zadnji stav


Neko ashi dachi – Stav mačke


Kake dachi / Kake ashi dachi – Kuka stav


Zenkutsu dachi – Prednji stav


Kiba dachi – Stav jahača


Shiko dachi – Sumo stav / Stav medveda


Tsuru ashi dachi – Stav ždralaStavovi koji nisu na video klipu


Soshin dachi – Stav u čučnju


Ippon hiza dachi / Hiza dachi – Stav sa jednim kolenom na podu


Kumite dachi – Borbeni stav 
Literatura :

UVOD U KARATE
Dragan Janjić & Vladislav Gigov / treće izdanje / Beograd, 1984.

KARATE borilačka veština i sport prva knjiga
Prof. dr. Milorad V. Stričević / prvo izdanje / Beograd, 1997.

KARATE 1 teorijska polazišta
Dr. Srećko Jovanović / Novi Sad, 1992.

ŠKOLA KARATEA 2
Mudrić Radomir / Beograd, 1986.

ŠKOLA KARATEA 4
Mudrić Radomir / Beograd, 1991.

TEORIJA KARATEA
Vladislav Gigov / Novi Sad, 1980.

субота, 26. новембар 2011.

SOSAI OYAMA FOTO ALBUM

1


2


3


4


5


6


7


8
Izvor :  Seishin Iwashita


9


10


11
Izvor :  Kyokushin Uruguay


12


13


14


15
Izvor :  Saiko Ahmad Ismail


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43
Izvor :  Asqar Kyokushin


44


45


46


47


48


49
Izvor :  Asqar Kyokushin


50


51


52

53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71
Izvor : Asqar Kyokushin


72


73


74


75
Izvor : Ikok Canada


76
Izvor : Ikok Canada


77


78


79


80


81
Izvor Asqar Kyokushin 


82


83


84


85
Izvor : Steven Foo


86


87


88


89


90
Izvor : Ahmed Yousef


91


92


93


94


95


96
Izvor : Kanamaru Michio


97


98
Izvor : Istvan Adamy


99


100
Izvor : Suzuki Ohta


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115
Izvor : Ikok Kanada


116


117
Izvor : Andrey Coulombe 


118
Izvor : Bazdar Aziz


119
Izvor :  Kancho Tabatabaei


120
Izvor :  Kancho Tabatabaei


121


122


123


124


125


126


127128


129


130


131


132


133


134


135


136
Izvor: Mauricio Cantao 


137


138


139
Izvor: Junichi Oyama


140
Izvor: Oleg Zaharov
More then 1500 images of Sosai Masutatsu Oyama in 6 albums on my facebook profile :
SOSAI MASUTATSU OYAMA