.

.


Velimir Velja Matijević

operativni trener kjokušinkaia

karatecrvenizmaj@gmail.com


PRIJATELJ KLUBA TRANSFER ELEKTRONIK

Nehruova 51, tel. + 381 11 318 40 46, delatnost : knjigovodstvo i računovodstvo


субота, 17. септембар 2016.

TAMESHIWARI PRAVILA


 
1. Materijal koji se koristi za test lomljenja su daske japanskog kedra dužine 33 centimetara, širine 21 cm i debljine 2,4 cm. Sudije će proveriti da li materijal odgovara standardima utvrđenim od strane Svetske Karate Organizacije.

2. Svaki takmičar mora koristiti četiri tehnike u testu lomljenja i to ovim redom: SEIKEN (čelo pesnice), SOKUTO (brid stopala), ENPI (lakat), SHUTO (brid dlana). Broj slomljenih dasaka iz sva četiri lomljenja se zbraja, a zbir pretstavlja broj osvojenih bodova od strane takmičara.

3. Daske za lomljenje moraju biti stavljene na vrh dva stabilna bloka postavljena na određenom mestu.

4. Svaki takmičar prema svojoj odluci bira broj dasaka koji će pokušati polomiti, s tim da taj broj ne može biti manji od tri.

5. Tkanina koja može da se stavi preko dasaka proverava se od strane sudija, a postavlja je pomoćnik lomljenja.

6. Takmičar ne sme dodirnuti ili pomerati daske i blokove. Međutim, ima pravo da pomočniku da instrukcije prilikom pripreme dasaka za lomljenje.

7. Lomljenje se smatra uspešnim (KANSUI) samo kada su daske potpuno razdvojene na dva dela. Ako su samo  napukle lomljenje će se smatrati neuspešnim (SHIPPAI).

8. U slučaju neuspešnog lomljenja (SHIPPAI) takmičar ima pravo na još jedan pokušaj, ali je tada broj dasaka ograničen na samo tri.

9. Ako takmičar ne uspe ni u drugom pokušaju, njegov rezultat lomljenja će biti 0 (nula).

10. U slučaju uspešnog lomljenja takmičar sedne u japanski sed na petama (Seiza). U slučaju neuspelog lomljenja takmičar ostane da stoji.

11. TAMESHIWARI test se održava u skladu sa sudijskim uputstvima. Vreme za izvođenje je ograničeno na dva minuta. Prekoračenje se smatra neuspelim lomljenjem (SHIPPAI).

12. Nakon svakog lomljenja, takmičari se pomeraju u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu za jedno mesto.
Prevedeno i prilagođeno sa adrese:

Slike preuzete sa adresa:

Нема коментара:

Постави коментар