.

.


Velimir Velja Matijević

operativni trener kjokušinkaia

karatecrvenizmaj@gmail.com


PRIJATELJ KLUBA TRANSFER ELEKTRONIK

Nehruova 51, tel. + 381 11 318 40 46, delatnost : knjigovodstvo i računovodstvo


понедељак, 20. јул 2009.

DOJO KUNDojo u doslovnom prevodu znači «Mesto puta». Označava salu u kojoj se trenira neka od borilačkih veština Japana (Karate do, Aikido, Judo, Kendo i sl.). Širom sveta u Dojoima, gde se vežba Karate, na zidu se nalazi Dojo kun što bukvalno prevedeno znači Dojo zakletva. Ona predstavlja skup moralnih i duhovnih načela stečenih za vreme vežbanja koja ne smeju ostati u okviru zidova Dojoa, već moraju postati sastavni deo svakodnevnog života.
Škole karatea svoje različitosti iskazuju i kroz Dojo kun. Tekst Shotokan zakletve je sačinjen u pet rečenica, Goju ryua u osam itd. Pored razlika u prezentaciji moralnih načela i dubini filozofske misli sve japanske škole imaju nešto što je zajedničko. To je početak i kraj svake rečenice. Sve počinju sa Hitotsu, a zasvršavaju se sa Koto. Hitotsu u prevodu znači «jedan» ili «prvi», ima ulogu da skrene pažnju na to da je značenje svake rečenice iste važnosti sa ostalim rečenicama. Koto je reč koja znači «stvar», a u zakletvi ima zadatak da napravi vezu između rećenica.
U prevodu Dojo kuna sa japanskog i tumačenju postoje razlike koje su odraz podneblja, društvenih prilika zemlje, religije, kulture, mentaliteta i itd.
Kyokushin Dojo kun ima sedam rečenica. Napisao ga je sam Sosai Mas Oyama uz pomoč Eiji Yoshikawe pisca čuvenog romana «Mijamoto Musaši» (govori o največem japanskom ratniku). Svako ko trenira Kyokushin mora znati Dojo kun napamet. Po pravilu se
izgovara na kraju svakog treninga. Učenici koji stoje u liniji, na komandu «Seiza» spuste se u japanski sed na petama. Ispred njih je učitelj (Shihan, Sensei, Sempai) koji im je okrenut leđima, i takođe u Seiza položaju. Učitelj komanduje «Shomen ni rei» na šta se svi poklone. Najstariji učenik po rangu u vrsti glasno izgovori «Dojo kun» kao najavu, a zatim izgovara rečenicu za rečenicom, praveći pauzu između njih za vreme koje ostali svi zajedno u jedan glas ponove izgovoreno. Kada se ponovi poslednja rečenica zakletve svi zajedno izgovore «Osu» uz naklon.
Dojo kun se izgovara i prilikom ceremonije otvaranja takmičenja. Tada izabrani takmičar (onaj koji ima zasluge) izađe ispred ostalih takmičara koji su postrojeni u redovima na tatamiju i izgovara reči zakletve.
Dojo kun
Treniraćemo naša srca i tela radi postizanja čvrstog i smirenog duha.

Težićemo pravom značenju puta borilačkih veština, da bi vremenom naša čula mogla biti razvijena i na oprezu.

Sa pravom snagom, težićemo da razvijemo duh samoodricanja.

Pratićemo pravila ponašanja, poštovati starije, i uzdržavati se od nasilja.

Pratićemo naše religiozne principe, i nikada nećemo zaboraviti prave vrednosti skromnosti.

Poštovaćemo i težiti mudrosti i hrabrosti, ne tragajući za drugim željama.

Tokom čitavog našeg života, kroz disciplinu karatea, težićemo da ispunimo pravi cilj Kyokushinkai puta.


Dojo kun ne treba samo naučiti napamet več o njemu treba razmišljati i razgovarati sa starijima kako bi se u potpunosti razumeo. To je odličan način da se shvati filozofija Kyokushin karatea.

Evo kratkih crta usmerenja razmišljanja: 
 Treniraćemo naša srca i tela radi postizanja čvrstog i smirenog duha. Vrednost Karatea je što usavršavanjem tehnike kroz fizičke vežbe, koje se izvode u bezbroj ponavljanja, Karatisti usavršavaju i svoj karakter. Podizanjem nivoa uvežbanosti dolazi do povećanja samopouzdanja što jača borbeni duh. Takav duh je u stanju da lakše rešava svakodnevne probleme van sale. Potrebno je dugo vremena naporno vežbati kako bi se izgradio unutrašnji mir i razvila unutrašnja snaga. Nagrada je poboljšanje kvaliteta života.

Težićemo pravom značenju puta borilačkih veština, da bi vremenom naša čula mogla biti razvijena i na oprezu.
Karate ne treba posmatrati samo kao sportsku disciplinu. Takmičarski period je vremenski ograničen i individualno različite dužine zbog uticaja različitih faktora. To je samo jedna od faza koja treba da se pređe na putu postizanja borilačke veštine. Razumevanje «Puta» podrazumeva sveobuhvatno poznavanje i razumevanje Kyokushina što vodi do stvaranja osobe duhom i telom spremne da uvek odgovori izazovima života. 

Sa pravom snagom, težićemo da razvijemo duh samoodricanja. Postići savršenstvo je nemoguće bez samoodricanja. Onaj ko se iz dubine duše uputi tim putem biče višestruko nagrađen. Učitelj če mu posvetiti posebnu pažnju, a njegovi rezultati biče bolji od drugih. 
Pratićemo pravila ponašanja, poštovati starije, i uzdržavati se od nasilja. Pravila ponašanja i poštovanje prema starijima vezana su za tradiciju Japana koja se u velikoj meri sačuvala do današnjih dana. Kada sam ja bio dete «znalo se za red» i poštovali su se stariji što više nije tako. Naša dužnost je da ove vrednosti prihvatimo i primenimo u našim uslovima bez osvrtanja na ponašanje drugih.
Dugogodišnje vežbanje Kyokushina povečava fizičku snagu i razvija sposobnosti koje mogu ugroziti druge. Zato je neophodno uzdržavati se od nasilja. U narodnim pesmama našeg naroda pominje se herojstvo i čojstvo. Herojstvo je kada nekog štitimo od trećeg koji ga napada. Čojstvo je kada nekoga štitimo od nas samih, naše snage i moći. Dugogodišnjim vežbanjem razvija se stabilnost duha i unutrašnji mir koji pomaže da se sukob izbegne.
Pratićemo naše religiozne principe, i nikada nećemo zaboraviti prave vrednosti skromnosti. Pravo svakoga čoveka je izbor veroispovesti. Sve vere su ravnopravne i u svom učenju govore o ljubavi prema drugome. Voleti znači davati. Dati znači podeliti ono što imaš sa drugima. Dati može samo čovek koji je skroman. Budite iskreno skromni. Ne očekujte kada nešto date, da nešto i dobijete.
Poštovaćemo i težiti mudrosti i hrabrosti, ne tragajući za drugim željama. Čovek teži mudrosti od nastanka sveta. Moć da se izabere pravi put, pravo rešenje problema, svi bi voleli da imaju. Kada toj moći dodamo hrabrost koja je neophodna da se mudrost istera do kraja dobijamo zaokruženu celinu koja ima sposobnost da ostvari sve ostvarljivo.

Tokom čitavog našeg života, kroz disciplinu karatea, težićemo da ispunimo pravi cilj Kyokushinkai puta.
Ovde mogu samo da komentarišem sa OSU!
Dojo kun
(Kanji - japansko pismo sa karakterima kineskog porekla)


Dojo kun
(Romaji - japansko pismo sa latiničnim alfabetom)

Hitotsu, wareware wa, shinshin o renmashi, kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto.

Hitotsu, wareware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.

Hitotsu, wareware wa, shitsujitsu goken o motte, kokki no seishin o kanyo suru koto.

Hitotsu, wareware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimu koto.

Hitotsu, wareware wa, shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.

Hitotsu, wareware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.

Hitotsu, wareware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o mattou suru koto.
Dojo kun
(na engleskom)

We will train our hearts and bodies for a firm unshaken spirit.

We will pursue the true meaning of the martial way so that, in time, our senses may be alert.

With true vigour, we will seek to cultivate a spirit of self-denial.

We will observe the rules of courtesy, respect our superiors, and refrain from violence.

We will follow our religious principles and never forget the true virtue of humility.

We will look upwards to wisdom and strength, not seeking other desires.

All our lives, through the discipline of karate, we will seek to fulfill the true meaning of the Kyokushin way.
.

Нема коментара:

Постави коментар