.

.


Velimir Velja Matijević

operativni trener kjokušinkaia

karatecrvenizmaj@gmail.com


PRIJATELJ KLUBA TRANSFER ELEKTRONIK

Nehruova 51, tel. + 381 11 318 40 46, delatnost : knjigovodstvo i računovodstvo


среда, 11. мај 2016.

VOLJA


   Svedoci smo da se na sportskim takmičenjima ostvaruju rezultati koji su do skoro bili nezamislivi. U današnjoj eri brzog protoka informacija gotovo da ne postoje tajne u pripremama sportista ma na kom delu zemljine kugle se nalazili. Pa kada svi treniraju koristeći približno ista saznanja u oblasti sporta i šire, šta je to što je razlog da se neki sportisti izuzetnim rezultatom izdvoje od drugih? To je snaga volje koja je motor psihe i energija koja pokreće na aktivnost.

   Snaga volje može slikovito da se opiše kao sistem vruće-hladno. Vruće označava trenutne i instinktivne reakcije (npr. nekontrolisano konzumiranje slatkiša čim se ukaže prilika). S druge strane, hladno se odnosi na racinalnu komponentu koja čoveku pomaže da razmišlja logično i da shvati da mu je potrebno samo malo uzdržavanja (strpljenja) da bi dobio više (npr. odreći se slatkiša radi zdravlja). Dakle, osobe sa slabijom voljom više teže vrućim reakcijama zasnovanim na trenutnom zadovoljstvu, dok oni sa snažnijom voljom sistemom hlađenja lišavaju se trenutnog zadovoljstva radi kasnijeg postizanja večeg ili vrednijeg zadovoljstva. U tom smislu je američko psihološko udruženje snagu volje definisalo kao sposobnost pojedinca da lično zadovoljstvo odloži za kasnije.

   Imati volju podrazumeva i posedovanje određenih sposobnosti na kojima se volja oslanja kao što su:
Samokontrola - Osobina kojom se kontrolišu emocije i sprećavaju impulsivne radnje. Ona određuje jačinu volje.
Istrajnost - Osobina da se u neprekidnoj aktivnosti dođe do cilja bez obzira na moguće teškoće. Istrajnost ne treba mešati sa tvrdoglavošću koja je negativna osobina. Tvrdoglav čovek se ne rukovodi razlozima razuma, već ličnim željama i ako su ne realne.
Odlučnost - Osobina koja se manifestuje u pravovremenom, smelom i brzom donešenju odluka na putu do cilja.
Samostalnost - Osobina u donošenju odluka selekcijom saveta koji dolaze od drugih ljudi. Obuhvata samokritičnost prema sopstvenim radnjama i postupcima.

   Davno još su istraživači u svrhu eksperimenta deci predškolskog uzrasta doneli slatkiše u prostoriju u kojoj su boravila. Objasnili su im da će oni napustiti prostoriju, a dok budu bili odsutni svako dete može da uzme samo jedan slatkiš. Ako se uzdrži i ne uzme taj jedan slatkiš, već saćeka da se istraživači vrate dobiće ne jedan, već dva slatkiša. I danas kada se izvodi ovaj eksperiment rezultat je uvek isti. Među decom uvek ima onih koji pokažu snagu volje kako bi dobili dva slatkiša, a bude i onih nestrpljivih koji ne mogu da odlože uživanje. Ovim eksperimentom se dokazuje da je snaga volje u određenoj meri karakterna crta, ali i da se na nju može uticati.

   Svi smo bili svedoci onih čuvenih obečanja: “Od sutra okrećem novi list!”, “Od sutra počinjem da vežbam!”, “Od sutra idem na dijetu!”, “Od danas ostavljam cigarete!”... Međutim, neki ljudi nemaju dovoljno snažnu volju da svoj život promene na bolje. Obećanja data sebi i drugima ne ispune i pored svesti o lošim posledicama po sebe. Zašto je to tako? Zašto neko poseduje snagu volje da uradi ono što je ispravno, a neko je nema. Odgovor leži u vaspitanju.

   Vaspitanjem u okviru porodice kroz stvaranje osnovnih higijenskih navika, obaveze obavljanja jednostavnih kućnih poslova, zatim rešavanjem sve složenijih obaveza snaži se volja još od najranijeg detinjstva. Sa odrastanjem i polaskom u školu pored obaveza u porodici i igre, dete dobija i školske obaveze, a sa njima i nove situacije u kojima usklađuje lična zadovoljstva sa radom i tako jača volju. Dete koje svakodnevno izvršava školske obaveze i pomaže roditeljima u porodičnim poslovima, stiče dragocene radne navike, formira volju koju će pomognutu upornošću i istrajnošću lako preneti na bilo koju oblast, pa i na sport.

   Deca čijem vaspitanju roditelji nisu poklonili dovoljno pažnje ne uspeju da razviju u dovoljnoj meri snagu volje što za posledicu stvara probleme prilikom osamostaljivanja. Takva deca se uplaše u susretu sa životnim problemima jer osete da nisu sposobna da ih rešavaju. Takvo osećanje za posledicu ima da se ciljevi degradiraju, a želje spuštaju na minimum. Oni koji se ne odreknu svojih želja i potreba, a ne uspeju da ih ostvare dobijaju napade panike.

   Teško je pokrenuti se na neku aktivnost pod tuđim pritiskom. To je normalno jer pod pritiskom da ispunjavamo tuđe želje naša snaga volje slabi i tada je mnogo teže postići dobar rezultat. Tek kada nešto radimo jer mi to iskreno želimo ispoljavamo snažnu volju. Tada se potrudimo i maksimalno aktiviramo svoje potencijale. Želja je pokretač volje, bez nje je teško naći dovoljno snage. Međutim dešava se da čovek ima želju ali nema volje da je ostvari tako da ona u tom slučaju nema značaja. Sa druge strane, postoje ljudi koji imaju izraženu volju, ali nemaju želju. Oni svoje dužnosti dobro ispunjavaju, ali ih ispunjavaju bez strasti, zadovoljstva i uživanja u tome. U prirodi čoveka je da ima nove želje, koje stvaraju novu volju, novu snagu za njihovo ispunjenje.

   Imati želju znači imati cilj. Ali da li uvek imamo cilj? Često se dešava da kada pitate nekoga šta želi, šta mu je cilj, shvatite iz odgovora da baš i ne zna šta želi. Razlog tome je to što takve osobe nisu u stanju da definišu svoje potencijale i u kom pravcu bi oni mogli da ih odvedu. Oni ne nauče iz ličnog iskustva šta je to posle čega se osećaju prijatno i snažno, a šta ih sputava usled čega se osećaju loše i bez snage.

   Način na koji trebate sebe da motivišete:
- Razmislite dobro šta želite
- Odredite tačno vreme za ostvarenje
- Napravite plan koji se sastoji iz etapa
- Posle svake uspešne etape nagradite sebe
- Oslonite se na sopstvene snage
- Stalno zamišljajte kako ćete se dobro osećati kada se želja ostvari

   Međutim, snažna volja inicirana željom nije dovoljna da se ostvari cilj. Pored nje neophodno je da se raspolaže znanjem i iskustvom iz oblasti koju obuhvata zadati cilj. Sve tri navedene stvari: volja, znanje i iskustvo neophodni su da bi se plan sproveo u delo. Ljudi koji imaju snažnu volju, ali nemaju veštinu nisu u stanju da slave uspeh, pa doživljavaju razočaranje i gube volju. Samo uz posedovanje određene veštine volja dobija smisao.


   Naučnici su utvrdili da se snaga volje može istrenirati i svesno ojačati. Smatraju da se volja kao bilo koji mišić tela jača sa upotrebom. Čovek treba sebe da natera da radi nešto što mu predstavlja izazov, a svaki uspeh ojačaće mu volju. Iz uspeha u uspeh stvara se kondicija volje, pa je svaki naredni cilj lakše osvojiti. Kao i mišić i volja može da se preforsira i umori zato treba paziti da ciljevi koje sebi zadajemo budu adekvatni veštini koju posedujemo za njihovo ostvarenje. Ako se ne postižu rezultati u dužem periodu volja slabi i gubi snagu.

   Ako želite da ojačate volju uključite disciplinovano u svoje aktivnosti sledeće vežbe:
Meditiranje - Meditacija je najbolja od svih vežbi za snagu volje. Meditacijom se um trenira da se fokusira odupirući se prilivu nekontrolisanih misli. Svakodnevnom meditacijom od 10 minuta u relativno kratkom periodu postiže se bolja koncentracija, povečava nivo energije i smanjuje uticaj stresa.
Korekcija držanja tela - Svaki put kada uhvatite sebe da ste se pogrbili i spustili ramena, ispravite se i stanite pravo. Vežbu započnite tako da u toku dana odredite jedan sat u kome ćete popraviti držaje tela svaki put kada primetite da nije dobro. Ova jednostavna vežba poboljšava istrajnost.
Upotreba suprotne ruke – Vežba se sastoji u tome da svakodnevne radnje koje obavljamo desnom rukom obavimo levom ako smo rođeni desnoruki ili obrnuto ako smo levoruki. Radnje koje se obavljaju vodećom rukom izvršavaju se bez razmišljanja i bez kontrole pokreta. Da bi se ista ta radnja izvršila suprotnom rukom potrebna je usmerena pažnja na kontrolu pokreta za šta je potrebna volja koja se tako jača. Ova vežba se izvodi tako da se napravi raspored po kome se recimo u toku jednog sata koristi isključivo suprotna ruka.

   Ovo su samo neke od vežbi kojima se može ojačati snaga volje. Nemojte ih raditi sve odjednom već ih postepeno jednu za drugom uključujte u svoj raspored. Kao i u svakom treningu pojaviće se teškoće, ali ako se uloži napor da se vežbe rade pravilno rezultat neće izostati. Posle određenog vremena primetićete da svoje dnevne obaveze i radne zadatke završavate brže i lakše nego ranije.

   Kada je čovek raspoložen pun je energije i čini mu se da može sve. Dobro raspoloženje raspiruje volju čija snaga zavisi od energije tela. Kada je neraspoložen čovek oseća nedostatak energije i sve mu pada teško. Iz tog razloga važno je energiju tela sačuvati redovnim i kvalitetnim snom, zdravom ishranom i fizičkom aktivnošću. Ne kaže se bez razloga: U zdravom telu, zdrav duh.

   Često može da se čuje kako sve što se započne mora i da se završi i da je u tom smislu najvažnije početi. Međutim, to uopšte nije tako. Svako ko nema dovoljno snažnu volju odustače još i na samom početku. Zato ako ne postoji snaga volje bolje je uopšte i ne počinjati. To nije znak neuspeha, već izbegavanje neuspeha iskrenim priznanjem da još nije pravi trenutak.

   U savremenom sportu, pored uslova treninga u najširem smislu reči, voljne osobine spadaju u grupu odlučujućih faktora ličnosti u ostvarivanju dobrih rezultata. Biografije poznatih sportista govore da su posedovali veliku snagu volje koja ih je učinila istrajnim na putu do slave. Sigurno je da deo zasluge u formiranju njihove volje pripada njihovim trenerima.

   Trener kjokušina treba na osnovu iskustva u toku prvih treninga da proceni koliki pritisak napornog vežbanja može da izdrži novi učenik. Na njemu leži odgovornost da zahteve treninga prilagodi svakom učeniku ponaosob prema njegovim trenutnim sposobnostima. Ako su zahtevi za učenika preterani i on ne može da ih uspešno savlada, osećanje neuspeha negativno će uticati na njegovu volju za treningom. Kao što je ranije rečeno, uspeh hrani volju i snaži je, tako da dobar trener učeniku postepeno povečava stepen veštine i u skladu sa njom pred njega postavlja izazive koje ovaj uz dodatni napor može da savlada.


Primeri volje u praksi:

   Video klip prikazuje detalj sa treninga Kjokušinkai kluba Crveni zmaj na kome se moji učenici takmiče u izvođenju kombinacije fizićke vežbe i karate tehnike (mawashi geri). Pravilo je jednostavno, ko prekine izvođenje ispada iz takmičenja. Cilj ove i sličnih vežbi je da se razvija takmičarski duh. Sport je zasnovan na takmičenjima na kojima se sportisti pomerajući sopstvene granice trude da budu bolji od drugih. Kada takmičari imaju približno istu veštinu i iskustvo, snaga volje je faktor koji odlučuje o pobedniku. Zato je važno da trener smišljeno kroz trening radi na jačanju volje kod svojih ućenika.
   Primetio sam da neki moji učenici nisu motivisani da redovno dolaze na treninge ili da se ne trude mnogo pravdajući se raznoraznim opravdanjima. Ne ulažu dovoljno napora da bi osetili kod sebe boljitak u vežbanju tako da im volja za treniranjem opada što na kraju dovodi do toga da odustaju jer niko ne voli kada je neuspešan. Da bi ih svojim primerom motivisao snimio sam kako izvodim čučnjeve. Želeo sam da shvate da ako ja sa 60 godina još uvek imam volju da pomeram svoje granice onda za njih baš i nema mnogo izgovora.
   Kjokušin se smatra za najači karate za šta su zaslužni borci koji širom sveta demonstriraju izuzetnu veštinu, snagu i izdržljivost. Jedino u našem stilu karatea za vrhunske borce ustanovljena je test borba sa 100 protivnika. Zamislite koliko treba veštine i fizičke snage i koliko volje trebate da bi se izdržali bezbrojni udarci odmornih protivnika koji se bez pauze smenjuju u nedogled. Onaj koji ne samo da izdrži svih sto borbi već i pobedi većinu protivnika uspešno polaže test.
Poznati su rekli o volji:

Onore De Balzak
Misao nije zavisna o našoj volji.

Sveti Augustin
Čovek se procenjuje po snazi volje.

Vladan Desnica
Volja je stvar jakih, želja stvar slabih.

Baltasar Gracián y Morales
Teško je uliti pamet onome koji nema volje, a još je teže uliti volju onome koji nema pameti.

Bernard Shaw
Ko ima volje, ima i načina.

Demosten
Budi gospodar svoje volje, a sluga svoje svesti.

Kekec
Dobra volja je najbolja.

William Shakespeare
Ljudsko je telo park u kojem je volja glavni vrtlar.

Kineska poslovica
Kad izgubiš ponos nisi izgubio ništa, kad izgubiš zdravlje izgubio si pola, kad izgubiš volju izgubio si sve.

Seneka
Čovek koji čini nešto po naredbi nije nesrećan, nesrećan je onaj koji čini protiv svoje volje.

Artur Šopenhauer
Volja se pokazuje kao nešto što ima iskonsku snagu protiv koje intelekt ne može ništa da učini.

Volfgang Gete
Dobra volja vrednija je od svakog uspeha.

Macini
Tajna moći jeste u samoj volji.

Fridrih Šiler
Čoveka, njegova volja čini velikim ili malim.

Lec
Onaj koji svojoj volji kaže “zbogom”, oprostio se i od samog sebe.

Ruska poslovica
Više uradi pola volje, nego tuce prisila.

Italijanska poslovica
Stotine onih koji hoće, jači su od hiljadu onih koji moraju.


Literatura:


Нема коментара:

Постави коментар