.

.


Velimir Velja Matijević

operativni trener kjokušinkaia

karatecrvenizmaj@gmail.com


PRIJATELJ KLUBA TRANSFER ELEKTRONIK

Nehruova 51, tel. + 381 11 318 40 46, delatnost : knjigovodstvo i računovodstvo


субота, 7. новембар 2015.

GVOZDENA ŠAKA


  Najatraktivniji deo karatea je lomljenje cigli. Tvrda šaka daje samopouzdanje i u sportskj borbi. Neophodan je i vrlo stručan učitelj, jer povrede mogu biti vrlo teške.   Pokretna sila u čitavom univerzumu je energija. Ona struji telom i pruža mu život i sledeći te puteve energije karatista može da usavrši tehnike svoje borilačke veštine. Zauzdavanje energije jeste suštinska stvar u isšin-rju karateu.
   Tok energije brzog širenja i skupljanja mišića uz primenu tehnika bitni su uslovi za vrhunski razvoj. Uz dinamiku i tenziju disanja, kada se energetski tok primeni na jednu tehniku, on sprečava da dođe do deformacije šake. Ako je šaka nepravilno oblikovana, gubi se koncentracija i brzina. Štaviše, za dobre tehnike lomljenja potrebna je disciplina i odlučnost, progresivan trening i pozitivan stav.
   Iz kata (formi ili osnova) karatea proizilaze mnoge grane, kao kumite (sparing), slobodna borba i preuređeni sparing. Makivara (stub za udaranje) trening dovodi do sposobnosti lomljenja dasaka, crepova, betona, stakla i cigala. Ova vrsta treninga nije za svakoga i mora se obavljati pod nadzorom iskusnog instruktora da bi se sprečile povrede.
   Uvežbavanje šake tiče se svih njenih delova. Ako se ne pazi dovoljno zglobovi na prstima mogu postati neosetljivi i sa otvrdlinama i mogu se javiti prekinuća krvnih sudova. Ako dođe do ovoga poslednjeg, u pukotinama i krvi plivaju koštane krhotine. Potrebne su godine vežbanja i procesa izgradnje šake pre nego što ona bude u stanju da udara u tvrde predmete razornom snagom. Udaranje malim delom tela u veliku površinu neživog objekta utiče na razvijanje tih unutrašnjih procesa.
   Na primer, kada se vrškom prsta udari u pazuh, udarac se prenosi na glavnu arteriju i centralni nervni sistem. To pogađa čitavo telo. Suprotno se događa kada veća udarna površina, kao što je stopalo ili peta, udari u malu površinu, kakva je solarni pleksus. Tada dolazi do neposrednog šoka, a protivnik odmah podleže udarcu.
   Razvijanje kondicije ruku i drugih delova tela kojima se mogu zadavati udarci, čini te delove krajnje efikasnim u borbi sa protivnikom. Što je više tačaka za udaranje, to ima manje šansi za povredu, a tehnika biva efikasnija.
   Intenzivan trening stvara tvrde tačke za udaranje. Udarci u nežive tvrde predmete su apsolutan test za kondiciju šake i njene razorne mogućnosti. Udarac tako razvijenom šakom može proburaziti čovekovo telo. Kako iskaljeno mesto za udaranje ostaje konstantno, izgledi da će se onaj koji udara povrediti vrlo su mali. Otvrdnjavanje doprinosi samopouzdanju karatiste i pruža mu veću sigurnost za vreme borbe. Što je tvrđi deo tela kojim se udara, to je potrebna manja brzina za prolazak kroz neki objekat.
   Primena tehnike lomljenja prethodno zahteva hiljade ponavljanja vežbe uz stručni nadzor. Što je više udaraca to je potrebnije duže vreme za odmor i oporavak. Mnogi delovi tela mogu poslužiti za udaranje, a svaki od tih delova tela zahteva različite tehnike za uvežbavanje, a takođe se i odgovarajući periodi uvežbavanja međusobno razlikuju. To je zbog toga što se udarne tačke razlikuju po veličini i strukturi. Bez obzira koji deo tela se uvežbava, proces vežbanja pratiće bol. Ako je taj bol mučan i dugotrajan uvežbavanje šake mora se prekinuti jer može da ošteti zdravlje. Upotreba treninga na makivari omogućava da se krajnje precizno slomi sloj od nekoliko cigala. Takva slamanja mogu se izvršiti prodorom vrškovima dvaju prsta (ova tehnika se primenjuje za lomljenje dve cigle), pesnicom (za lomljenje pet cigala), pomoću šake-noža (za dvanaest cigala) i povratnim udarcem (za tri cigle).
   Makivara će ojačati žile, tetive, rskavice i vitalne telesne organe. Na primer, energija koja se prenosi na tehnike kakva je “gvozdeni dlan”, u priličnoj meri će oštetiti svaki objekat. Ako postavite četiri cigle na tvrdi pod i udarite jednim dlanom po njima, cigla na dnu će se polomiti, dok će ona na vrhu ostati ne oštećena. To demonstrira kontrolu i pokazuje unutrašnju štetu koja se može naneti protivniku, a da to ne bude primetno spolja.
   Sledeći primer je lomljenje preko stomaka. Žiža unutrašnje energije stomačnih mišića koncentriše se na centar cigala. Dve cigle postavljene na trbušne mišiće koje se čvrsto drže mogu biti prepolovljene. Dugotrajan fizički i duhovni trening omogučava da se to postigne.
   Otvrdnjavanje stranica šaka može se vršiti za različite vrste udaraca. Na primer, uvežbani čovek će moći da zabije dvadeset eksera u drvo. Šaka mora biti tvrda bukvalno kao čelik.
   Da zaključimo, u treniranje šake za lomljenje uključeni su mentalni, duhovni i fizički aspekti. Za uspeh su nužni uporan rad i vođstvo stručnjaka.CRNI POJAS
časopis za karate,
borilačke veštine i
kulture istoka
br. 14, septembar 1987., strana 18-19
Нема коментара:

Постави коментар