.

.


Velimir Velja Matijević

operativni trener kjokušinkaia

karatecrvenizmaj@gmail.com


PRIJATELJ KLUBA TRANSFER ELEKTRONIK

Nehruova 51, tel. + 381 11 318 40 46, delatnost : knjigovodstvo i računovodstvo


четвртак, 3. децембар 2015.

M - KARATE REČNIK & TERMINOLOGIJA


Maai – Rastojanje između protivnika u borbi
Maai ga toh Nepravilna udaljenost od protivnika
Maamaa – Tako-tako, nije loše
Mabuta – Očni kapak
Machi dojo – Nezavisni dojo, privatni dojo izdvojen od centralnog dojo-a
Machigai – Greška
Mada – Još, još uvek
Madama – Očna jabučica
Mado – Prozor
Mae – Prema napred, prednji
Mae ashi – Prednja noga (u stavu)
Maeashi geri – Udarac prednjom nogom
Mae atama tsuki – Udarac glavom prema napred
MaebaPrednji zub
Mae chusoku keage Udarac prema napred prednjim delom stopala trzajem ispružene noge putanjom na gore
Mae (Tate) domawashi kaiten geri – Požrtvovani udarac petom direktno prema napred okretom u skoku
Mae geri chusoku (jodan, chudan) Udarac prema napred prednjim delom tabana
Mae geri kakato (jodan, chudan, gedan) Udarac petom prema napred
Mae geri keageUdarac direktno prema napred trzajem ispružene noge putanjom na gore
Mae geri kekomi – Udarac nogom direktno prema napred “guranjem” kukom u pravcu izvođenja
Mae hiza geri (chudan, gedan) – Udarac kolenom prema napred
Mae kosa – Bočno kretanje preko stava kake dachi zadnjom nogom ispred prednje
Mae naname – Smer prema napred dijagonalno
Mae naname hidari – Smer prema napred dojagonalno u levo
Mae naname migi – Smer prema napred dijagonalno u desno
Maeni – Ispred
Mae no sen – Frontalni napad u trenutku kada protivnik razmišlja da napadne
Mae no teki – Neprijatelj (suparnik) ispred
Mae te dori – Hvat za zglob šake spreda
Mae tobi ashi – Kretanje skokom sa obe noge prema napred
Maeude / Zenwan / Zenpaku – Podlaktica
Mae ukemi – Pad prema napred
Mae yoko geri – Bočni udarac nogom prema napred
Mae yoko uchi   Bočni udarac rukom prema napred
Mae zu tsuki (zuki) – Udarac glavom prema nazad
Maitta – Predajem se!
Make – Poraz, gubitak (u igri)
Makeru – Izgubiti, biti poražen
Makiage kigu – Sprava sa kojom vežbamo na način da teret vezan kanapom za sredinu palice koju držimo ispruženih ruku ispred sebe u visini grudi podižemo pokretima u zglobovima šaka
Makikomi – Umotati se, bacanje u judo-u
Makoto – Osećaj apsolutne iskrenosti, zahteva čisti um oslobođen pritiska događaja
Mamukai – Licem u lice
Manabu – Metod učenja imitiranjem (učitelj izvodi pokret, učenik ga imitira)
Manadeshi – Omiljeni učenik, učiteljev ljubimac
Mannaka – Sredina, centar
Manrikigusari – Ninđa oružje, lanac sa tegovima na oba kraja
Manuke – Idiot, budala, glupan
Manzoku – Satisfakcija, zadovoljenje
Marason – Maraton
Maru – Krug
Marugoshi – Nenaoružan
Marui – Okrugao, kružan
Maru bo – Cilindrična motka
Maru gata nunchaku – Cilindrične nunchake
Masakatsu agatsu – “Istinska pobeda je pobeda nad samim sobom”, izraka Morihei Ueshibe
Mas Oyama ni rei – Komanda za naklon prema slici Mas Oyame  
Massugu – Pravo (ravno) ispred
Masutatsu Oyama (1923-1994) – Osnivač karate stila Kyokushin
Ma Sutemi Waza – U Judo-u skup požrtovanih tehnika bacanja na leđa (5 tehnika)
Mata – Ponovo, opet
Mata – Prepone, bedra
Matadachi – Razdel unutar hakame
Matamata – Ponovo (i ponovo), još jednom
Mato – Meta, oznaka
Matsu – Bor (drvo)
Matsu – Čekati
Matsubayashi ryu / Shorin ryu – Okinavljanska škola karatea, praosnivač Sokon Bushi Matsumura (1792-1887), osnivao 1947. Soshin Nagamine (1907–1997)
Matsuge – Trepavice
Matsukaze / Shofu – Bočna strana vrata (Jintai kyusho)
Matte Stop! Stani! Sačekaj!
Matte kudasai – Molim Vas sačekajte!
Maushiro – Ravno (pravo) iza
Mawaremigi – Ne levo krug
Mawari – Rotacija, okretanje
Mawari geiko (keiko) – Trenig sa rotacijom (promenom) partnera
Mawaru – Okrenuti se (oko sebe ili protivnika)
Mawashi – Kružni
Mawashi chusoku geri (jodan, chudan, gedan) – Kružni udarac prednjim delom tabana prema napred
Mawashi geri – Kružni udarac nogom
Mawashi geri no daburu – Dupli uzastopni kružni udarac nogom
Mawashi haisoku geri (jodan, chudan, gedan) Kružni udarac risom stopala prema napred
Mawashi hiza geri (jodan, chudan) Kružni udarac kolenom prema napred
Mawashi oi geri – Kružni udarac nogom u kretanju iskorakom prema napred
Mawatte – Okret
Mawatte hidari – Okret u levo
Mawatte migi – Okret u desno
Mayu – Obrva
Mayuge – Obrve
Me – Oko
Medama – Očna jabučica
Meijin – Učitelj, majstor, ekspert
Meisha – Doktor za oči
Meisou – Meditacija
Meisoushinkei – Nerv vagus, zadužen za vezu mozga sa organima za varenje, srcem i vazdušnim putevima u plučima
Meiyo – Čast, prestiž
Meiyoshoku – Počasni položaj
Men – Lice, crte lica, maska
Menkyo – Licenca za obučavanje neke od japanskih tradicionalnih borilačkih veština
Menkyo kaiden – Termin koji označava nosioca licence koji je savladao sve aspkte obuke jedne škole
Me no tsukekata – Fiksiranje protivnikovih očiju na način da se ne gubi iz vida ni jedan deo njegovog tela
Menpu   Pamučna tkanina (štof)
Men uchi – Udarac u lice udarnom površinom ruke koja nije "čelo" pesnice (seiken)
Mete – Prednja ruka koju protivnik može da vidi
Metsuke Kontakt očima
Metsuki – Oči
Me tsuki / Nihon nukite – Vrhovi ispruženog kažiprsta i srednjeg prsta
Mi  / Mittsu – 3 (tri) na japanskom
Michi dojo – "Ulični dojo", dojo u kome se nepoštuje etika i učtivost
Midare geiko (keiko) – Neuređeni, neorganizovani trening
Midori obi– Zeleni pojas (4. – 3. Kyu)
Mienai – Uglovni sudija nije video akciju 
Miezu Neprimečen, neopažen; sudija nije video dešavanje na borilištu
Migaku – Polirati, brusiti, učiniti da sija
Migamae / Mikamae – Fizički stav, fizička pripremljenost-spremnost
Migi – Desno
Migi ashi – Desna noga
Migi ashi mae – Desna noga isturena napred (u stavu)   
Migi gawa / Migi sokumen – Desna strana
Migi mae – Desno prema napred
Migi mawari – Rotacija u desnu stranu, rotacija u pravcu skazaljke na satu
Migime – Desno oko
Migi no teki – Neprijatelj (suparnik) sa desne strane
Migite – Desna ruka  
Migi ushiro Desno prema nazad
Migi yoko – Bočno desno
Mijikai – Kratak
Mikaeshi – Gledati iza sebe preko ramena
Mikazuki – Bočna ivica donje vilice kao i njezin zglob (Jintai kyusho)
Mikeikensha – Neiskusna osoba
Miken – Čelo, sredina čela
Mikuzure – Strah od protivnikovog divljeg izgleda
Mimi – Uho
Mimitabu – Ušna školjka
Minasan konnichiwa – Pozdrav svima!
Minari – Početnik, šegrt; učenje posmatranjem
Mine / Mune – Tupa ivica mača
Miru – Videti, gledati
Miru no kokoro – Intuitivna svest o svemu oko sebe sa naglaskom na protivnika ili određeni objekat
Mitomezu – Bez poentirajuče tehnike
Mitori geiko (keiko) – “Trening posmatranjem”, trening na kome ne učestvujemo u kimonu već učimo gledanjem sa strane
Mitsu-ori – Jedan od načina na koji su samuraji sređivali (vezivali) kosu
Miyabiyaka – Elegantno, graciozno
Mizoochi / Mizuochi / Suigetsu – Pleksus (Jintai kyusho)
Mizu – Voda
Mizuiro obi / Ao obi – Svetlo plavi pojas; plavi pojas (8. – 7. Kyu)  
Mizu no kokoro – “Um poput mirne površine vode”, princip zasnovan na umu oslobođenom od emotivnih doživljaja, frustacija i predrasuda; um koji nalikuje mirnoj površini vode koja odražava svaki lik koji se pojavi nad njom, ali i dalje ostaje mirna
Mizuochi / Mizoochi / Suigetsu – Pleksus (Jintai kyusho)
Miyabiyaka – Elegantan, graciozan
Mochibe-shon – Motivacija
Mohan – Primer, davanje primera, model
Mo ichido / Mo ikkai – Još jednom
Mokuroku – Katalog tehnika  u japanskim borilačkim veštinama
Mokuso – Meditacija sa zatvorenim očima
Mokuso yame – Prekini sa meditacijom!
Mokutou – Tiha molitva
Mokuyoku – Kupanje
Mokuzai – Klada, drvo
Mokuzou – Od drveta, napravljeno od drveta
Momen – Pamuk
Momo / Daitai – Butina
Momo geri – Udarac nogom u butinu
Mon / Mondokoro / Kamon – Porodični grb, obeležje porodice samuraja (na tradicionalnom odelu)
Mondai – Problem, pitanje
Mondaiganai – Nema problema
Mondou – Pitanja i odgovori, dijalog (zen)
Monjin – "Osoba na vratima", u borilačkim veštinama označava osubu koja počinje sa treninzima - početnika
Montei – Učenik, sledbenik
Montsuki – Tradicionalni kimono za ceremonije sa jaknom (haori) koja ima široke rukave i grb na grudima, rukavima i leđima
Moraruporixyu-shon – Moralno zagađenje
Morarusapo-to – Moralna podrška
Moro ashi dachi – Karate stav, jedno stopalo pomereno napred iz stava paralelnih stopala
Morote – Sa obe ruke 
Morote dori – Hvat sa obe ruke
Morote gari – Tehnika ručnog bacanja u Judo-u
Morote uchi – Udarac izveden sa obe ruke površinom koja nije "čelo" pesnice
Morote uchi uke (chudan) – Obostrani srednji blok izveden pokretima iznutra prema spolja                           
Morote haito uchi (jodan, chudan) – Obostrani udarac bridovima dlanova kod palca
Morote haito uchi uke (chudan) – Obostrani srednji blok izveden pokretom iznutra prema spolja, šaka formira haito
Morote jime – Gušenje sa obe ruke (judo)
Morote kake uke (jodan, chudan) – Obostrani blok “kukama” koje naprave zglobovi šaka
Morote seoinage – Tehnika ručnog bacanja u Judo-u
Morote tsuki (zuki) (jodan, chudan, gedan) – Istovremeni udarac sa obe ruke pesnicama koje su neposredno jedna do druge
Morote uke – Blok izveden sa obe ruke
Motobu ryu – Karate stil, 1922. osnovao ga Choki Motobu (1870-1944.)
Motonoichi – Takmičari i sudije vratite se na početne pozicije !
Motoyori – Od početka, od prvog
Motto – Još, više, dalje
Mouchou / Chuusui – Slepo crevo
Mou hitotsu – Još jednom
Mou ichido – Uradi još jednom, ponovi još jednom
Mou ichido onegaishimasu – Još jednom molim Vas (n.p. Učitelju da još jednom pokaže tehniku)
Moumai / Muchi – Neznanje
Mou sukoshi – Još malo, malo više
Mondai – Problem, pitanje
Mu Ništavilo; stanje praznine, nepostojanja, čistote u zen budizmu
Mu / Muttsu / Mutsu – 6 (šest) na japanskom 
Muboubi – Bez odbrane
Muchi / Moumai – Neznanje
Mudansha – Nosilac učeničkog zvanja.
Muetai – Tajlandski boks, moderan borilački sport nastao na tradiciji kineskih borilačkih veština; sa zapada od boksa preuzete rukavice, ring, brojanje do 10, težinske kategorije itd.
Mufudakake – Drvena tabla u dojo-u na kojoj su ispisana imena preminulih majstora
Muga – Bez ega
Muga ichi-nen ho – Metod meditacije nastao pod uticajem joge
Muga mushin – Bez sopstva, sposobnost da se reaguje bez zabrinutosti
Mugito – Ne naoštreni mač
Mugorei – Bez brojanja, bez komandi
Mui – Lenjost, neaktivnost
Mukei / Guui – Moral
Mukin shori – Put ka uspehu nema prečice
Mukozune / Kokotsu – Potkolenična kost  (Jintai kyusho)
MuneGrudi, prsa
Muneate – Oklop za grudi, štitnik za grudi
Mune dori – Hvat za grudi (revere)
Mune gatame – Držanje za grudi (revere)
Mune haba – Širina grudi
Mune kitaiMetod vežbanja u paru za ojačavanje grudi izvođenjem udaraca (uechi ryu)
Munen – Bez misli
Munen mushin Duhovno stanje praznine, pojedinac nije fiksiran na bilo koji objekat, ne dopušta da ga obuzme ego ili želje
Mune oshi – Guranje u grudi
Mune tsuki – Udarac pesnicom u prsa (grudi)
Murasaki – Ljubičasta boja
Murasame – Usek iza ključne kosti (Jintai kyusho)
Muri desu – To je nemoguće!
Musansosei sagyou ikichi – Anaerobni prag (AT)
Musanso undou – Anaerobno vežbanje
Musha – Ratnik
Musha shugyou – Naziv za putovanje samuraja u potrazi za protivnicima sa ciljem usavršavanja veštine borenja
Mushiatsui – Vlažno, zaparno
Mushin – Bez uma
Mushin no shin – Um bez uma, razmišljanje bez razmišljanja
Muso uchi – Sposobnos da se oseti ili predvidi protivnikovo kretanje ili namera
Musubi dachi Stav spojenih peta 
Mutekatsu – “Pobeda bez ruku”, pobeda nad protivnikom bez borbe
Muteki – Nepobediv, bez premca
Muto – Bez mača (termin iz perioda samuraja)
Muto katsu – Pobeda bez (upotrebe) mača
Mutou – Autohtono rvanje sa Okinave (naziv korišćen u Tomari i Šuriju,  tegumi korišćen  u Nahi)
Muto wasa (waza) – Skup tehnika bez mača, tehnike goloruke borbe protiv naoružanog protivnika
Muttsu / Mutsu / Mu – 6 (šest) na japanskom
Myaku – Puls
Myojo tanden – Donji stomak, ispod pupka (Jintai kyusho)
Myosho – Predeo oko pupka


KARATE REČNIK & TERMINOLOGIJA

KARATE GLOSSARY & TERMINOLOGY
Literatura:
i druge internet adrese


1 коментар: