.

.


Velimir Velja Matijević

operativni trener kjokušinkaia

karatecrvenizmaj@gmail.com


PRIJATELJ KLUBA TRANSFER ELEKTRONIK

Nehruova 51, tel. + 381 11 318 40 46, delatnost : knjigovodstvo i računovodstvo


недеља, 20. децембар 2015.

S - KARATE REČNIK & TERMINOLOGIJA


Saakittotoreeningu – Kružni trening
Sabaki – Kretnja
Sabaki wasa – Tehnike kretanja 
Sagari – Prema nazad (kretanje)
Saari ashi – Korak u nazad, uzmičući korak
Sage makiwara / Age makiwaraViseća makivara
Sageo Uže kojim se korica mača veže za pojas
Sahou – Pravila ponašanja, etikecija
Sai – Oruđe seljaka sa Okinave pretvoreno u oružje za borbu protiv katane; koristi se u paru sanamerom da se protivnikov mač “zarobi” uz pomoć štitnika za šaku i tako onesposobi posle čega sledi ubod ili udarac
Saibu – Detalji
Saifa / Saiha – “Ekstremno uništenje” ili “Veliki talas”, majstorska kata
Saigo – Poslednji, kraj
SasaePotpora, podrška, oslonac
Seigo made – Sve do kraja
Sai jutsu – Umetnost upotrebe sai-a u borbi
Saika tanden / Saika no itten / Kikai tanden – Centralna tačka stomaka koja se nalazi malo ispod pupka i predstavlja fizičko i duhovno središte čoveka
Saikeirei – Naklon iz poštovanja ili zahvalnosti upućen nekoj osobi (glava, vrat i leđa u pravoj liniji pod uglom od 45º)
Saiko komon – Glavni savetnik, konsultant
Saiko shihan – Glavni, vrhovni učitelj (organizacije)
Saikuringu – Biciklizam
Saikyou – Najači, najsnažniji
Saimin – Hipnoza
Saisan  Opet i opet, uzastopno
Sai shiai – Revanš, ponovljeno takmičenje – borba
Sakadachi – Stoj na rukama
Sakeru – Izbegavati
Saakittotoreeningu – Kružni trening
Sakki – Žeđ za krvlju; intuicija ili osetljivost na agrsuju od drugih
Sakotsu – Ključna kost 
Sakotsu uchi – Udarac u ključnu kost
Sakusen – Vojna operacija, strategija, taktika
Samurai –  “Onaj koji služi”, ratnik u službi gospodara
San – 3 (tri) na kineskom
Sanban – Treči, broj 3
Sanbon kumite – Dogovoreni sparing na tri koraka
Sanbon tsuki – Tri vezana udarca “čelom” pesnice
Sanchin / Sanchin No Kata – “Tri bitke” ili “Tri sukoba”, majstorska kata
Sanchin dachi – Stav peščanog sata
Sandan – Crni pojas 3. Dan
Sankai – Tri puta
Sankaku – Trougao
Sankaku geri – Udarac risom stopala putanjom prema dole u vrat (brazilian kick)
Sankakukin – Deltoidni, rameni mišić
Sanketsu – Nedostatak kiseonika
Sankyou – Tri učenja, tri načela (np. Budizam i Šintoizam i Konfučianizam)
Sannin – Tri osobe
Sannin kumite – Borba protiv tri sparing partnera istovremeno
Sannin wasa (waza) – Skup tehnika koje se primenjuju u odbrani od tri protivnika
San setsu kon nunchaku – Trodelne nunchake koje mogu biti veće od normalnih; postoji varijanta gde su dva kraka manje dužine
Sanshaku bo / Hanbo – Štap za borenje dužine 91cm
Sanso – Kiseonik
Santoukin – Triceps, troglavi mišić nadlaktice
Sasae – Podrška, potpora, oslonac
Sasae tsurikomi ashi – Tehnika nožnog bacanja u Judo-u
Sasori – Škorpion
Sasori geri – Škorpionov udarac (nogom)
Sassoku – Odmah, smesta, bez odlaganja
Sassato – Brzo
Sato Juku – Organizacija na čijem čelu je Kancho Katsuaki Sato rođen 04.04.1946.
Satori / Kensho – Prosvetljenje (satori se upotrebljava kada je dublji i trajan doživljaj prosvrtljenja)
Satsubatsu – Krvožedan, brutalan, surov
Satsui – Namera da se ubije
Satsujin – Ubistvo
Satsujin ken – Mač koji oduzima život; suprotan etički princip od katsujin ken – mač koji daje život
Satsuriku – Masakr, pokolj
Saya – Korice mača
Sayuu – Levo i desno
Sebone / Sekizui – Kičmeni stub, kičma
Sebun  / Nanatsu / Nana – 7 (sedam) na japanskom
Sei – Prezime
Sei – Energija, vojna sila
Sei – Pol, rod
Seichuusen – Centralna linija
Seido – Preciznost, tačnost
Seido – Institucija, organizacija
Seido juku – Tradicionalni stil karatea, osnivać Tadashi Nakamura
Seidokaikan – Organizacija na čijem čelu je Kancho Kazuyoshi Ishii rođen 10.06.1953.
Seidokan – Okinavljanska karate škola, osnivač Shihan Toma
Seidon – Predeo iznad i ispod očiju (Jintai kyusho)
Seienchin – “Smireni u oluji”, majstorska kata
Seigan – Zakletva, zavet
Seigi – Pravda pravednost
Seigyo – Kontrola, provera
Seijaku – Tišina
Seijin kunshi – Čovek plemenitog karaktera, savršeni čovek
Seijitsu – Iskren, pošten, veran
Seika – Donji stomak
Seikai – Tačno, ispravno (odgovor)
Seikaku ni – Propisno, kako treba, pravilno
Seika no itten / Seika tanden / Kikai tanden Centralna tačka stomaka koja se nalazi malo ispod pupka i predstavlja fizičko i duhovno središte čoveka
Seiken – “Čelo” pesnice
Seiken age tsuki Udarac “čelom” pesnice putanjom prema gore u bradu
Seiken ago uchi – Direktan udarac u bradu “čelom” pesnice iz pozicije dignutih ruku u gard
Seiken gyaku tsuki (jodan, chudan, gedan) – Direktan udarac “čelom” pesnice prema napred zadnjom rukom stava
Seiken jodan uke – Visoki blok (šaka formira Seiken) 
Seiken juji uke  (jodan, gedan) – Blok ukrštenim rukama (šaka formira Seiken)
Seiken mae gedan barai – Niski blok prema napred (šaka formira Seiken)
Seiken morote tsuki (jodan, chudan, gedan ili kombinacija dve visine) – Istovremeni obostrani direktni udarac“čelom” pesnice prema napred
Seiken mawashi gedan baraiNiski blok rukom izveden kružnim pokretom
Seiken mawashi tsuki (uchi) (jodan, chudan) – Kružni udarac “čelom” pesnice prema napred
Seiken oi tsuki (jodan, chudan, gedan) – Direktan udarac “čelom” pesnice prema napred prednjom rukom stava u iskoraku
Seiken shita tsuki – Udarac“čelom” pesnice u telo putanjom na gore
Seiken soto uke (chudan) – Srednji blok rukom izveden pokretom spolja prema iznutra (šaka formira Seiken)
Seiken tsuki (zuki) – Udarac “čelom” pesnice
Seiken tsuki (zuki) rousoku keshi – Gašenje sveće bez kontakta direktnim udarcem pesnice prema napred
Seiken  uchi uke (chudan) – Srednji blok rukom izveden pokretom iznutra prema spolja (šaka formira Seiken)
Seiken yoko gedan baraiNiski blok rukom u stranu (šaka formira Seiken)
Seipai – “Osamnaest ruku”, majstorska kata
Seiretsu – Formiraj vrstu! Formiraj liniju!
Seiri undo (taiso) – Vežbe “hlađenja” na kraju treninga
Seiryoku Moć, snaga, sila, energija
Seiryoku zenyo – “Maksimalno efikasna upotreba fizičke i mentalne energije”, osnovni princip Judo-a
Seiryuto Udarna površina, površina dela korena dlana i dela brida dlana kod maloga prsta bliža korenu dlana
Seishin – Duša, um, duh
Seishin ryoku – Duhovna, moralna snaga
Seishin shuuyou – Mentalno uzdizanje, mentalna disciplina
Seishin tanren – Duhovno kaljenje
Seitei kata – Standartizovana, zvanična, borilačka forma nekog borilačkog stila
Seito – Učenik
Seitou – Ortodoksno, tradicionalno
Seiza  – Tradicionalni japanski sed na petama
Sekai – Svet, svetski
Sekaiichi – Najbolji na svetu, prvi na svetu
Sekai senshuken – Svetski šampion
Sekai taikai – Svetski šampionat
Seki / Zaseki – Sedište
Sekizui / Sebone – Kičmeni stub, kičma
Sekizui eno kogeki – Udarac u kičmeni stub (takmičarski prekršaj)
Sekkekkyuu – Crvena krvna zrnca
Sekkendou – Jeet kun do, “Put presretanja pesnice”; borilački stil čiji je osnivač Bruce Lee
Seme – U borilačkim veštinama označava psihološki pritisak (na protivnika)
Senahi – Vojnik, ratnik
Senaka – Leđa
Senakaawase – Leđa u leđa
Senaka eno kogeki – Udarac u predeo leđa (takmičarski prekršaj)
Senbatsu taikai – Izborni turnir, eliminacioni turnir
Seni soshitsu – Gubitak volje za borbom (takmičarski prekršaj)
Senjutsu – Taktika
Sen no sen – Sposobnost da se protivnikov napad pre no što je završen peduhitri našim kontranapadom
Sen sen no sen – Sposobnost ga se protivnikov napad prepozna pre nego što je i započeo i preduhitri sopstvenim napadom – napasti prvi
Senou – Nositi na leđima ili ramenima
Senpai – Stariji učenik (1-2 Dan)
Senpai ni domo arigato gosai mashita – Sempai hvala lepo (za upravo završeni trening)!
Senpai ni rei – Komanda za naklon (prema) sempai-u
Sensei – Učitelj (3. – 4. Dan)
Sensei ni arigato gosai mashita – Sensei hvala lepo (za upravo završeni trening)!
Sensei ni rei – Komanda za naklon (prema) sensei-u
Senshin – Koncentracija, usmerena pažnja
Senshuken / Hasha – Šampion
Senshuken taikai – Turnir šampiona
Seishun – Adolescent
Senta – Centar, središte
Sente – Inicijativa, prvi korak
Seoi nage – Bacanje preko ramena (Judo)
Seoi otoshi – Tehnika ručnog bacanja u Judo-u
Seou – Nositi na ramenu ili leđima
Sepuku / Harakiri – Ritualno samoubistvo rasecanjem stomaka koje je bilo dozvoljeno samo samurajima
Serubia / Surobenia – Srbija
Shadoobokushingu – Šado boks, boksovanje sa senkom
Shagamu – Čučnuti
Shaken – Vrsta shuriken-a zvezdastog oblika
Shakkotsu – Lakatna kost (ulna), jedna od dve duge kosti podlaktice
Shaku – Japanski ekvivalent za dužinu od 30.3 cm
Shaolin kempo – Sistem golorukog borenja stanovnika japanskog ostrva Okinawa nastao u periodu uticaja kineskih borilačkih veština
Shi / Yon – 4 (četiri) na kineskom
Shi – Smrt
Shiai – Takmičenje, meč
Shiai jo – Borilište, prostor na kome se održava takmićarska borba
Shiai hoki – Ne učestvovanje prijavljenog takmičara u borbi ili celom takmičenju (ako je ne opravdano onda se kažnjava)
Shiai kumite – Takmičarska borba
Shiatsu – Japanska ručna akupresurna masaža
Shibu – Ogranak, grana
Shibucho – Branch chif, vođa ogranka
Shicchou – Nedostatak harmonije
Shichi / Nana – 7 (sedam) na kineskom
Shichi Dan / Nana Dan – Crni pojas 7. Dan
Shiden – Istorija i biografija, istorijska građa
Shiden – Instrukcija, uputstvo od Majstora
Shidoin – Instruktor
Shidou – Dužnost učitelja
Shihan – “Učitelj učitelja”. “učitelj ekspert” (5. i 6. Dan)
Shihan dai – Titula (4. Dan) u nekim školama japanskih borilačkih veština
Shihan ni domo arigato gosai mashita – Sihan hvala lepo (za upravo završeni trening)!
Shihan ni rei – Komanda za  naklon (prema) sihan-u 
Shiho – 4 pravca
Shikaku – Kvadrat
Shikaku – “Mrtav ugao (prostor)”, pozicija protivnika gde lako kontrolišemo njegove pokrete i ravnotežu
Shikantaza – Japanski termin za zazen
Shiken – Ispitivanje, testiranje
Shiki – Moral (grupe, tima)
Shiki – Komanda
Shiki – Vreme smrti
Shikkaku – Diskfalifikacija
Shikketsu – Gubitak krvi
Shiko dachi – “Sumo stav”  
Shikomibuki – Trik oružje, oružje (sečivo) skriveno u luli, štapu, flauti i sl.
Shikomizue – Štap sa skrivenim sečivom
Shikori – Mišićna kontrakcija
Shikyo / Zetsumei – Smrt
Shime – Gušenje
Shime wasa / Shime waza – Skup tehnika gušenja
Shimoza – “Niža sedišta”, deo dojo-a gde učenici sede (seiza) nasuprot učitelju na početku i kraju treninga
Shimoseki – Leva strana dojo-a (kada ste okrenuti licem prema prednjem delu dojo-a)
Shin – Srce, volja, um, duh
Shin – Srce, centar, srž
Shin – Istina, pravi, autentični
Shin – Bog, duh, nadprirodno biće
Shinai – Bambusov mač sastavljen po dužini iz četiri dela
Shinayaka – Elastičan, savitljiv, fleksibilan
Shinbou – Strpljenje, izdržljivost
Shinbun / Shinbunshi – Novine
Shinbunkisha – Novinski reporter
Shinden – Hram, sveto mesto
Shinden ni rei – Naklon prema hramu
Shindoi – Biti umoran
Shindo jinen ryu – Karate stil, osnovao ga je 1933.  Yasuhiro Konishi 
Shingan – “Oči uma” ili “oči srca”, sposobnost ukorenjena u zen filozofiju da se prepoznaju protivnikove misli ili osećanja
Shin gi tai ichi – “Duh, tehnika i telo su jedno” (lit. prevod)
Shinji / Shinjutsu – Akupunktura
Shinkan / Kannushi – Šintoistički sveštenik
Shinkei  Nerv
Shinkeikei – Nervni sistem
Shinken shobu – Izvorno znači borbu sa naoštrenim mačevima; moderno značenje je borba u nokaut sistemu
Shinken shobu kumite – Kyokushinkai takmičarska borba u kojoj su dozvoljeni udarci rukom u glavu
Shinkin – Srčani mišić
Shinkokyuu – Duboko disanje
Shinkyou – Mentalno stanje
Shinkyou – Progres, napredak
Shinmen Takezo – Drugo ime Miyamoto Musashi-a
Shinmu fusatsu – Ideal japanskog budoa: pobeda bez ubijanja
Shinobi shouzoku – Tadicionalno crno ninja odelo
Shinpaku /  Shinpakusuu – Frekfencija srca, broj otkucaja srca
Shinpan – Sudija
Shinpan ni rei – Pozdrav naklonom (prema) sudijama
Shinrigaku – Psihologija
Shinryoujo – Klinika (medicine)
Shinsa – Ispit fizičkih veština
Shinshin – Um i telo
Shinshinichinyo / Busshinichinyo – Um i telo su jedno
Shinshin toitsu – Jedinstvo uma i tela
Shinshin shugyou – Trening uma i tela
Shintai / Shintei – Krajnja istina, suština (u Budizmu)
Shinto – “Put bogova”, japanska nacionalna religija
Shinza / Kamiza – “Sedište bogova”, počasno mesto za sedenje u dojo-u rezervisano za učitelja i visoke goste
Shinza ni rei – Naklon prema prednjem delu dojo-a gde je šinto oltar (naklon precima) ili naklon mestu gde se vežba
Shinzen ni rei – Naklon precima (naklon prema šinto oltaru)
Shinzou – Srce
Shippai tameshivari – Neuspešno lomljenje
Shirasaya – Doslovno”bele korice”, jednostavne korice mača bez ikakvih ukrasa
Shiro – Beli
Shiro  obi – Beli pojas
Shiro tabi – Bele čarape sa izdvojenim palcem
Shiryoku – Vid, čulo vida
Shisei – Žena
Shisei – Stav, držanje
Shisei wo tadashite – Ispravite leđa!
Shiso – Osnivač. začetnik, pionir
Shissou – Sprint
Shita – Ispod, pod
Shita / Bero – Jezik
Shita hara – Donji deo stomaka
Shitamabuta – Donji očni kapak
Shitakuchibiru – Donja usna
Shitei kata – Obavezna kata na kata takmičenju
Shitei wasa (waza) – Skup tehnika za ispit ili takmičenje
Shito ryu – Stil karatea, osnivač Kenwa Mabuni 1889-1952
Shitsugaikotsu – Čašica na kolenu
Shitsuken – Tetiva
Shitsumon – Pitanje, ispitivanje
Shitsumon ga ari masu – Ja imam pitanje!
Shitsurei shimasu – Izvinite me!
Shizen – Priroda; prirodan ili spontan
Shizentai / Shizentai dachi – Prirodni stav
Shizuka – Tiho
Shizuka ni – Budi tih!
Shizuka ni shite kudasai – Budite tihi molim Vas!
Shyouhou – Način, metod upotrebe
Sho   Malo, minorno (n.p. Gekisai sho)             
Shochu geiko (keiko) – Letnji trening kamp
Shodai – Osnivač, prva generacija
Shodan – Crni pojas 1. Dan
Shodan shinsa – Ispit za Dan stepen
Shodo – Japanska kaligrafija
Shogakusha / Shoshinsha – Početnik
Shogun – Doslovno “Vrhovni vojni zapovednik”, vladar Japana koji je u periodu 1192-1868 god. osim vojne vlasti imao i zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast.
Sho kentou – Na stisnutoj pesnici drugi zglobovi kažiprsta i srednjeg prsta gledano od dlana
Shokudou – Jednjak
Shokyu shinsa – Ispit za kyu stepen
Shomen – Ispred, napred
Shomen – “Pravo lice”, prednji deo dojo-a, severna strana ili suprotno od ulaza. Učenici su na početku i kraju treninga licem okrenuti prema njemu
Shomen kougeki – Napad, prema napred
Shomen muki – Licem prema napred
Shomen ni muite – (Takmičari) Okrenite se licem prema napred!
Shomen ni rei – Pozdrav naklonom prema napred
Shonen bu – Dečija grupa članova nekog dojo-a (kluba)
Shorei ryu – Okinavljanski stil karatea
Shorinji – Japanski naziv za kineski manastir Shaolin
Shorinji kempo – Drevna Japanska borilačka veština koja vodi poreklo od borilačke veštine nastale u kineskom manastiru Šaolin
Shorin ryu / Matsubayashi ryu – Okinavljanska škola karatea, praosnivač Sokon Bushi Matsumura (1792-1887), osnivač 1947. Soshin Nagamine (1907–1997)
Shoruda-bagu Torba (vreća) koja se nosi preko ramena
Shoshaku bo – Štap za borenje dužine 30cm
Shoshin  “Um početnika”, u zen budizmu se odnosi na otvorenost i žudnju za učenjem bez predrasuda
Shoshinsha / Shogakusha  Početnik
Shoshinsha geiko (keiko) – Trening za početnike
Shosho omachi kudasai – Molim Vas sačekajte (za) trenutak!
Shotei / Tensho – Koren dlana, udarna površina  
Shotei morote uke (jodan, gedan) – Obostrani blok korenima dlanova
Shotei oshi – Guranje protivnika otvorenom šakom I
Shotei uchi (jodan, chudan, gedan) – Udarac korenom dlana
Shotei uke (jodan, chudan, gedan) – Blok korenom dlana
Shotei zuke - Vežba istezanja (iz stava skupljenih stopala, bez savijanja u kolenima, dlanovi se spuste na pod)
Shoto / Wakizashi   Kratak samurajski mač dužine 30 do 60 cm
Shoto kai – Karate stil, osnivači Shigeru Egami (1912-1981) i Genshin Hironishi (1913-1999)
Shotokan – “Tigrova kuća”, karate stil čiji je osnivač Gichin Funakoshi (1868-1957)
Shoubu – Meč, takmičenje
Shoubu ippon kumite – Takmičarska borba do jednog poena
Shoubu kumite – Takmičarska borba
Shoudenkin – Gluteus minimus, jedan od tri mišića zadnjice
Shu – Prva faza učenja zasnovana na osnovnim tehničkim elementima
Shubaku – Bliska borba bez oružja
Shudokan – Karate stil, osnivač Toyama Kanken
Shugi – Doktrina, pravilo princip
Shugo – Zaštita
Shugyou – Trening, asketsko vežbanje, disciplina
Shu ha ri – Tri faze učenja i usavršavanja u borilačkim veštinama naslonjenim na zen, zasebne ali međusobno povezane
Shui – Prvo mesto, vodeća pozicija
Shuin – Crveni pečat (na sertifikatu)
Shukketsu – Krvarenje
Shuko – Gornja strana šake, naročito tačke između palca i kažiprsta i srednjeg i domalog prsta (Jintai kyusho)
Shukokai – Stil karatea, osnivač Chojiro Tani (1921-1998)
Shumatsu undo – Vežbe “hlađenja” na kraju treninga
Shuuren – Dril, praksa, trening
Shuriken – Malo japansko oružje koje služi za bacanje (retko za ubadanje)
Shuriken jutsu – Umetnost upotrebe šurikena
Shuri te – Goloruki sistem borenja nastao na japanskom ostrvu Okinawa u gradu Shuri
Shury ryu – Karate sistem koji je  ustanovio Robert Trias (1923–1989)
Shushin – Sudija u borilištu
Shushin hosa – Sudijski asistent, pomočnik
Shushin ni rei – Pozdrav naklonom sudiji u borilištu
Shushou – Kapiten tima
Shuto – “Ruka sablja”, deo brida ispružene šake od korena malog prsta do zgloba šake 
Shuto hizo uchiKružni udarac bridom dlana u telo prema napred putanjom na dole (dlan prema gore)         
Shuto jodan uke – Visoki blok (šaka formira Shuto)
Shuto juji uke (jodan, gedan) Blok ukrštenim rukama (šake formiraju Shuto)  
Shuto mae gedan barai – Niski blok prema napred (šaka formira Shuto)
Shuto mae mawashi uke – Obostrani kružni blok bridovima dlanova
Shuto mawashi uke – Kružni blok bridom dlana
Shuto sakotsu uchi / Shuto sakotsu uchikomi  Udarac bridom dlana prema napred u ključnu kost (prsti prema gore)            
Shuto sakotsu uchikomi / Shuto sakotsu uchiUdarac bridom dlana prema napred u ključnu kost (prsti prema gore)            
Shuto soto uke (chudan) – Srednji blok izveden pokretom spolja prema unutra (šaka formira Shuto)
Shuto uchi-uchi (jodan, chudan) – Udarac bridom dlana prema napred putanjom iznutra ka spolja (dlan prema podu)                
Shuto uchi uke (jodan, chudan) – Srednji blok izveden pokretom iznutra prema spolja (šaka formira Shuto)
Shuto yoko ganmen uchiKružni udarac bridom dlana prema napred u bočnu stranu glave (dlan prema gore)
Shuto yoko gedan barai – Niski blok u stranu (šaka formira Shuto)
Shuuchuu – Koncentracija, fokusiranje uma
Shuuchuu ryoku – Snaga koncentracije
Shuugyou – Potraga za znanjem, učenje; negovanje uma i duha
Shuugyousha – Osoba u potrazi za znanjem
Shuukyou – Religija
Shuuren – Dril, vežba, trening
Shuushin – Moral, etika, moralni trening
Shuutoku suru tame ganbari masu – Daću sve od sebe da naučim!
Shuuyou – Trening (moralni), samodisciplina
Siai jo – Borilište
Sigi – Pravda, pravednost, ispravno mišljenje
Sobi – Baza mišića lista noge (Jintai kyusho)
Sode – Rukav
Sode dori – Hvat za rukav
Sodeguchi – Otvor rukava
Sode tsurikomi goshi – Tehnika bočnog bacanja u Judo-u
Soin / Kusagakure – Spoljašnji deo gornje strane stopala  (Jintai kyusho)
Sojutsu – Umetnost borenja kopljem
Soke – “Prvi čovek porodice”, titula vođe neke škole (stila) borenja
Sokei – Prepona, slabina
Soki / Bo kata sono san – Treča kata sa dugom motkom
Sokkoku – Smesta, odmah
Soku – Strana
Sokudo – Brzina
Sokugi taikyoku sono ichi – Prva taikyiku kata u kojoj su zastupljene samo nožne tehike
Sokugi taikyoku sono ni – Druga taikyiku kata u kojoj su zastupljene samo nožne tehike
Sokugi taikyoku sono san – Treča taikyiku kata u kojoj su zastupljene samo nožne tehike
Sokumen – Strana, bok, bočno
Sokumen geri – Udarac nogom u stranu
Sonen bu – Grupa starijih članova jednog dojo-a (kluba)
Sonkei – Poštovanje, čast
Songou / Sonshou – Počasna titula
Son'na ni kantan ni akiramenaide – Ne odustaj tako lako!
Sono toori – Tačno!
Sonu – Baza vrata, tačka između grudne kosti i grla (Jintai kyusho)
Sorashi / Kensei – Lažni napad, finta
Sorasu – Okrenuti se
Soremade – Isteklo je vreme! Završetak meča!
Sore ni tsuite dou omoi masu ka – Šta mislite o tome?
Sosai / Sousai – Predsednik; titula Masutatsu Oyame osnivača kyokushin-a
So setsu kon nunchaku – Dvodelne nunchake kod kojih je jedan krak kraći
Soshin dachi Stav u čučnju   
Sotai renshuu – Trening sa partnerom
Soto – Spolja, izvan
Soto deshi – Učenici koji žive van dojo-a (suprotno od Uchi deshi)
Soto hachiji dachi – Stav kod koga su pete paralelne, a stopala usmerena ka spolja 
Soto makikomi – Tehnika požrtovanog bacanja u Judo-u
Sutorecchingu – Istezanje
Sotoshakutaku – Gornja strana zgloba šake (Jintai kyusho)
Soto teisoku mawashi keage – Visoki udarac trzajem ispružene noge pokretom spolja na unutra
Soto uke – Blok izveden pokretom spolja ka unutra
Sou – Osećati bol, patiti
Souboukin – Trapezasti mišić, parni površinski mišić leđa i zadnje strane vrata, širok, pljosnat i trouglast sa bazom okrenutom ka kičmenom stubu
Souchou geiko (keiko) – Rani jutarnji trening
Sougou budo – Sveobuhvatna borilačka umetnost; praktikovanje nekoliko borilačkih veština i oružja
Sougou bujutsu – Sveobuhvatna borilačka umetnost; praktikovanje nekoliko borilačkih veština i oružja
Souhei – Budistički monah ratnik
Souji – Čišćenje, brisanje (dojo-a)
Soujutsu / Yari jutsu – Umetnost borenja kopljem
Souken / Katami – Ramena
Souryo – Budistički sveštenik, monah
Sousai / Sosai – Predsednik; titula Masutatsu Oyame osnivača kyokushin-a
Sousai  (Sosai) ni rei – Naklon Predsedniku (osnivaču) kyokushina
Sousai  (Sosai) Oyama setting hen ni rei – Naklon Predsedniku Oyami
Soushu rei – Naklon u svakodnevnoj upotrebi u Japanu
Subarashii – Sjajno! Fantastično!
Suburi – U japanskim borilačkim veštinama trening ponavljanja pokreta (np. boken, bo...)
Suburito – Težak drveni mač, koristi se za jačanje tela i duha
Sude – Nenaoružan, goloruk
Sudoori – Proći kroz bez zaustavljanja
Suei – Plivanje
Sueto – Znoj
Suhada – Golo telo
Suigetsu / Mizoochi / Mizuochi– Pleksus (Jintai kyusho)
Suihei – Vodoravno, horizontalno
Suihei bo dori – Horizontalni hvat (držanje) motke
Sukedachi – Asistent (u borbi), sekundant (u borbi)
Sukeruton / Gaikotsu– Kostur, skelet
Suki – Temelj uspešnog napada u borilačkim veštinama; sposobnost da se kod protevnika primeti “rupa” u odbrani ili pad koncentacije i momentalno “kazni”
Sukui nage – Tehnika ručnog bacanja u Judo-u
Sukui uke – Kružni blok unutrašnjom stranom podlaktice
Shukumine Seiken (1925-2001) – Osnivač okinavljanske karate škole Gensei ryu
Sukuwatto – Čučanj
Sumi gaeshi – Tehnika požrtovanog bacanja u Judo-u
Sumie – 2000. godina stara forma japanskog slikarstva etkom i mastilom duhovno ukorenjena u zen budizam
Sumimasen – Izvinite (može kao uvod u obračanje)
Sumimasen, chotto otazune shimasu – Izvinite, mogu li da Vam postavim pitanje?
Sumi otoshi – Tehnika ručnog bacanja u Judo-u
Sumo – Japansko rvanje, nacionalni sport o kome postoje podaci u pisanoj formi iz 712. godine
Sun dome – Rastojanje od 3cm na kojem se u ne kontaktnim stilovima karatea zaustavlja udarac ispred protivnika
Sune – Cevanica, golenjača
Sune geri – Udarac nogom pri kome se energija pokreta prazni preko udarne površine sune (potkolenica)
Sune uke (Mae / Soto / Uchi - Nakae) – Blok potkolenicom (Prednji / Spoljašnji / Unutrašnji)
Suntetsu – Skriveno (tajno) oružje; metalni šiljak dužine 6 inča sa prstenom na sredini u koji se ubaci srednji prst
Supaaringu – Sparing 
Supaaringupaatonaa – Sparing partner
Supootsu – Sport
Supootsudrinku – Sportsko piće
Supootsukurabu – Sportski klub
Supootsuman – Sportista
Supootsusenta – Sportski centar
Supootsushinbun – Sportske novine
Supootsushuuzu – Sportska obuća (patike)
Supootsutesuto – Sportski test
Supootsutoreenaa – Sportski trener
Supootsuuea – Sportska odeća
Supurinto – Sprint, trk
Suriashi – “Klizanje” stopala po podu, tehnika kretanja
Surobenia / Serubia – Srbija
Suru – Uraditi, praktikovati, pokušati
Sushiho – “Pedeset četiri koraka”, majstorska kata
Susuharai – Tradicionalno pred novogodišnje generalno čišćenje domova koje se obavlja i u dojo-ima
Sutaatorain – Startna linija
Sutamina – Izdržljivost, životna snaga
Sutemi waza – U Judo-u skup tehnika bacanja žrtvovanjem vlastite ravnoteže (20 tehnika)
Sutoppuuxocchi – Štoperica
Sutorecchingu – Istezanje
Suuji / KazuBrojevi                   
Suwari – Sedeti
Suwari taiso – Vežbe koje se izvode sedeći na podu
Suwari waza – Skup tehnika gde i napadač i onaj ko se brani sede na podu
Suwaru – Sesti
Suwatte – Sedite!
Suwatte kudasai – Sedite molim Vas!


KARATE REČNIK & TERMINOLOGIJA
KARATE GLOSSARY & TERMINOLOGY


Literatura:
i druge internet adrese
Нема коментара:

Постави коментар