.

.


Velimir Velja Matijević

operativni trener kjokušinkaia

karatecrvenizmaj@gmail.com


PRIJATELJ KLUBA TRANSFER ELEKTRONIK

Nehruova 51, tel. + 381 11 318 40 46, delatnost : knjigovodstvo i računovodstvo


субота, 26. децембар 2015.

U - KARATE REČNIK & TERMINOLOGIJA


Uchi – Udarac rukom površinom koja nije "čelo" pesnice
Uchi / Naka – Unutrašnji, unutra
Uchi deshi – Učenik koji trenira i živi u okviru Dojo-a
Uchigatana – Japanski tradicionalni dugi mač (prethodio Tachi-u)
Uchi hachiji dachi Stav u kome su pete paralelne, a stopala usmerena ka unutra
Uchi haisoku mawashi keage – Visoki udarac trzajem ispružene noge pokretom iznutra ka spolja
Uchikurubushi – Unutarnja strana članka na nozi
Uchi makikomi – Tehnika požrtovanog bacanja u Judo-u
Uchi mata – Tehnika nožnog bacanja u Judo-u
Uchi mata makikomi – Tehnika požrtovanog bacanja u Judo-u
Uchimata / Uchimomo – Unutrašnja strana butine
Uchi mawashi geri gedan – Niski kružni udarac nogom po unutrašnjoj strani protivnikove noge
Uchi momo geri – Udarac nogom po unutrašnjoj strani butine (mawashi geri gedan)
Uchi shakutaku – Unutrašnja strana zgloba šake (Jintai kyusho)
Uchite – Ruka kojom se izvodi udarac površinom koja nije "čelo" pesnice
Uchi uchi – Udarac rukom prema napred putanjom iznutra ka spolja
Uchi uke – Blok izveden pokretom iznutra prema spolja
Uchi waza (wasa) – Skup tehnika udaraca rukom čija udarna površina nije “čelo” pesnice (izuzetak su Seiken ago uchi i Furi uchi)
Uddo – Drvo
Ude – Ruka od šake do ramena (karatisti obično prevode kao podlaktica)
Udedameshi – Testirati nečije sposobosti, doslovno test ruku
Udefuri – Vežba kruženja rukama
Ude garami – Tehnika poluga (judo i ju-jutsu), izvodi se na 4 načina
Ude gatame – Tehnika poluga (judo i ju-jutsu), izvodi se na 5 načina
Ude kansetsu – Zglob ruke
Udetate – Sklek, sklekovi
Ue – Gore, iznad
Uechi ryu – Karate stil, osnivač Kanbun Uechi (1877-1948); do 1948. ime stila bilo je Pangai nun
Ueetotoreeningu – Trening sa težinama
Uesuto – Struk (deo tela)
Uhou – Desna strana, pravac
Uindo / Kaze – Vetar
Uke – Blok
Uke – Partner u dogovorenom sparingu koji se brani
Uke kaeshi – Blok i kontranapad
Ukemi – Pad (kao tehnika)
Ukemi waza – Skup tehnika padova
Ukete – Ruka koja izvodi blok
Uke wasa (waza) – Skup tehnika odbrane (blokova)
Uki goshi – Tehnika bočnog bacanja u Judo-u
Uki otoshi – Tehnika ručnog bacanja u Judo-u
Uki waza – Tehnika požrtovanog bacanja u Judo-u
Umi – More, morska plaža, obala
Umi geiko (keiko) – Trening na morskoj obali
Ura – Suprotna strana, iza
Uraken – Gornji deo (nadlanica) čvrsto stegnute pesnice
Uraken ganmen uchi – Udarac prema napred gornjom stranom pesnice u lice (prsti pesnice prema nama)
Uraken hizo uchi – Bočni udarac gornjom stranom pesnice u telo (mali prst prema podu)
Uraken mawashi uchi (jodan) – Kružni udarac prema napred gornjom stranom pesnice u glavu (palac prema dole)
Uraken oroshi ganmen uchi – Udarac prema napred gornjom stranom pesnice putanjom na dole u lice (prsti pesnice prema nama)
Uraken sayu ganmen uchi (jodan) – Bočni udarac gornjom stranom pesnice u glavu (prsti prema gore)
Uraken yoko uchi (jodan, chudan, gedan) – Bočni udarac gornjom stranom pesnice u glavu (mali prst prema podu)
Ura kote / Shuwan – Ivica podlaktice u pravcu malog prsta bliže zglobu šake.
Ura nage – Tehnika požrtovanog bacanja u Judo-u
Ushiro – Nazad
Ushiroashi – Zadnja noga stava
Ushiro atama tsuki / Ushiro zu tsuki – Udarac glavom prema nazad
Ushiro denko – Lumbalni region sa obe strane između devetog i jedanaestog lumbalnog pršljena (Jintai kyusho)
Ushiro dori – Hvat otpozadi
Ushiro eri dori – Hvat otpozadi za kragnu ili rever
Ushiro gedan barai – Niski blok rukom prema nazad
Ushiro geri – Udarac nogom prema nazad
Ushiro geri keage – Udarac nogom prema nazad trzajem
Ushiro geri kekomi – Udarac nogom prema nazad “guranjem” iz kuka
Ushiro haisoku mawashi keage (jodan, chudan, gedan) – Visoki kružni udarac gornjim delom stopala ispružene noge prema napred iz okreta
Ushiro hiji dori – Hvat od nazad sa obe ruke za oba lakta
Ushiro inazuma – Tačka na liniji spajanja butine i zadnjice (Jintai kyusho)
Ushiro kakato geri (jodan, chudan, gedan) – Udarac petom prema nazad
Ushiro kakato mawashi geri (jodan, chudan, gedan) – Kružni udarac petom iz okreta prema napred
Ushirokara – Iza, od pozadi, s leđa
Ushiro katatedori kubishime – Davljenje jednom rukom od pozadi (“kragna”)
Ushiro kosa – Bočno kretanje preko stava kake dachi zadnjom nogom iza prednje
Ushiro kubi shime – Gušenje hvatom sa leđa pritiskom na vrat
Ushiro mawashi geri (jodan, chudan, gedan) – Kružni udarac nogom iz okreta
Ushiro muki – Licem prema nazad
Ushiro naname – Smer prema nazad dijagonalno
Ushiro naname hidari – Smer prema nazad dijagonalno u levo
Ushiro naname migi – Smer prema nazad dijagonalno u desno
Ushiro no teki – Neprijatelj (suparnik) iza leđa
Ushiro oshi – Guranje prema nazad
Ushiro ryokata dori – Hvat sa obe ruke za oba ramena od pozad
Ushiro ryote dori Hvat od pozadi sa obe ruke za protivnikove obe ruke
Ushiro seiken age tsuki Udarac “čelom” pesnice putanjom prema gore u bradu prema nazad
Ushiro te dori – Hvat za zglob šake sleđa
Ushiro tobi ashi – Kretanje u nazad skokom sa obe noge
Ushiro ukemi – Pad u nazad
Ushiro zu tsuki (zuki) – Udarac glavom prema nazad
Uto – Greben nosa između očiju (Jintai kyusho)
Utsuri goshi – Ručna judo tehnika
Uwa – Gornji (prefiks)
Uwaago – Nepce, gornja vilica
Uwagi – Gornji deo karate gi-a
Uwakuchibiru – Gornja usna
Uwa mabuta – Gornji očni kapakKARATE REČNIK & TERMINOLOGIJA
KARATE GLOSSARY & TERMINOLOGY

Literatura:
i druge internet adrese

Нема коментара:

Постави коментар